Lake

- 24.01.16
For alle slagmarker som starter med dette ord, se navnet på søen. F.eks. Lake Champlain, se Champlain Lake.