Lagos I

Atlanterhavet ud for Portugal

Pfalziske Arvefølgekrig, 1693

Selvom den franske flåde var blev afgørende lemlæstet under slaget ved La Hogue i 1692, var engelske og hollandske skibe stadig ikke immune overfor angreb. I 1693 eskorterede admiral Sir George Rooke, med en eskadrille af allierede krigsskibe, 400 handelsskibe til Middelhavet, da konvojen pludseligt blev angrebet den 27. juni ud for Lagos i det sydlige Portugal. Den franske admiral Comte de Tourville, som kommanderede en styrke dobbelt så stor som de 20 allierede skibe, benyttede skånselsløst sit overtag i to dage. Mindst 100 handelsskibe og 2 eller 3 engelsk og hollandske krigsskibe blev ødelagt inden Rooke kunne udfri konvojen. Trods de kostbare tab kunne nederlaget ikke svække Englands maritime overlegenhed overfor Louis XIVs flåder.