La Forbie
Israel?

Sjette Korstog, 1244 17.04.16

I en traktat underskrevet mellem den ukuelige Frederick II, af Tyskland og det Hellige Romerske Rige, og hans tyrkiske modpart Malik al-Kamil, sultanen af Ægypten, blev Jerusalem og adskillige andre hellige steder overgivet til de kristne den 18. februar 1229. En tiårig våbenstilstand bandt aftalen. Udløbet af våbenstilstanden førte ikke umiddelbart til udbrud af fjendtligheder, for både kristne og muslimer var delt på grund af interne uenigheder.
   I de næste fem år forstyrrede kun småangreb freden i det hellige Land. Derefter begik de frankiske baroner i Outremer en gigantisk brøler. De allierede sig med sultanen af Damaskus i hans borgerkrig mod sultanen af Ægypten, som straks imødegik dette træk ved at hyre 10.000 khwarismianske nomader fra det nordlige Syrien til at slutte sig til hans hær ved Gaza. På vejen sydpå slog de grusomme nomader ned på det praktisk talt forsvarsløse Jerusalem den 11. juni 1244. I mere end to måneder myrdede og plyndrede de, idet de belejrede de mange befæstede klostre i byen. En våbentilstand løslod til sidst 6.000 overlevende som kunne gøre sig vej vestpå til kysten. Kun 300 nåede nogen sinde Jaffa.
   Imens begyndte den kristne hær fra Acre at marcherede sydpå i selskab med deres nye allierede, tyrkerne fra Syrien. Den ægyptiske hær, forstærket af de brutale kwarismianere, ventede ved Gaza. De to modstandere stødte sammen ved La Forbie, nogle få kilometer mod nord, den 17. oktober 1244. Tidligt i slaget flygtede de syriske allierede og efterlod de kristne kraft underlegne i antal i forhold til den ægyptiske styrke. De muslimske bueskytter til hest mejede frankerne ned. Adskillige tusinder omkom i sandet ved La Forbie, mens hundrede blev fanger. Af mere end 600 riddere fra de militære ordner – hospitaller, tempelriddere, teutonere – kæmpede kun 62 sig vej ud. Det kristne hold om Outremer var igen blevet reduceret til en tyndt befolket stribe langs kystlinjen. Men med tabet af Jerusalem for anden gang, begyndte et nyt korstog at tage form i Frankrig.