Kut-al-Imara I

Irak

Første Verdenskrig, 1915

Kampagnen mod Tyrkiet i Mesopotamien (nuværende Irak) begyndte med at en britisk styrke fra Indien besatte Basra, ved sammenløbet af Tigris- og Eufrat-floderne, den 22. november 1914. Under kommando af general Sir John Nixon, trængte det engelsk-indiske korps op langs begge floder for at erobre Amara, 160 km nord for Tigris, den 3. juni 1915, og Nasiriya, en lignende afstand fra Eufrat, den 25. juli. Tyrkisk modstand var så ubetydelig at Nixon besluttede at sende en forstærket division nordpå mod Baghdad. General Sir Charles Townshend, som marcherede op langs med Tigris med 11.000 mand, stødte på en stærk tyrkisk stilling ved Kut-al-Imara. Her stod 10.500 tropper under general Nur-ud-din. Townshend manøvrerede for at angribe fra nord og slog tyrkerne på flugt den 28. september. Men i forvirringen undslap hovedparten af de slagne tropper nordpå til Ctesiphon. Efter at have reorganiseret og genforsynet sin hær, satte Townshend afsted mod Baghdad, 160 km mod nordvest.