Isandhlwana

Natal, Sydafrika

Zulu-britiske Krig, 1879

Idet de erkendte styrken af Zulu-nationen i det sydøstlige Afrika, anerkendte Storbritannien Cetewayo som konge i 1872. Men syv år senere begyndte zuluerne at opbygge deres militære styrke. Et britisk regiment på 1.800 mand sendt for at afvæbne zuluerne blev omringet ved den store klippe ved Isandhlwana den 22. januar 1878 af omkring 20.000 indfødte krigere. Selvom zuluernes impis (regimenter) kun havde kastespyd (assagais) som våben mod artilleri og rifler, dræbte de alle undtagen 55 af de britiske tropper. Cetewayo forberedte en invasion af Natal.