Höchst
Hessen, Tyskland

Trediveårskrigen, 1622 31.05.16

Efter at have slået en protestantisk styrke ved Neckar-floden, ilede de katolske hære i Pfalz nordpå til Main. Her forsøgte de at opfange den protestantiske hær under Christian af Brunswick inden den kunne krydse floden og slutte sig til den erfarne hær af lejesoldater under grev Ernst von Mansfeld. De allierede katolske hære – spanierne anført af Gonzales de Córdoba og bayrerne kommanderet af feltmarskal greven af Tilly – nåede Main den 22. juni, netop som Christian var ved at slå bro over floden ved Höchst, vest for Frankfort. Den unge protestantiske leder, med omkring 12.000 og meget lidt artilleri, var i en desperat situation. Den katolske styrke var større og havde fordel af sin position. Men Christian holdt tappert et smalt brohoved syd for floden mens hans hovedstyrke fremtvang en krydsning overfor kraftig musket- og artilleriild. Passagen kostede ham 2.000 tropper og størstedelen af hans bagage, men det lykkedes ham at trænge forbi de katolske hære for at slutte sig til Mansfelds styrke. Selvom Córdoba og Tilly hævdede en sejr, primært på grundlag af langt færre tab, lykkedes det dem tydeligt ikke at stoppe den dumdristige prins fra Brunswick.
   Slaget ved Höchst viste sig at være praktisk talt meningsløst. Selvom den kombinerede protestantiske styrke nu talte 25.000 mand, næsten lig de katolske hære, trak de sig snart tilbage til den vestlige side af Rhinen. Denne tilbagetrækning beseglede kurfyrste Frederick Vs sag i hans pfalzgreveskab. Heidelberg kapitulerede den 19. september efter en belejring på 11 uger. Den 5. november opgav Sir Horace Vere, som kommanderede en lille styrke af englændere i Rhin-dalen, Mannheim. Han holdt hast om den lille fæstning Frankenthal, den sidste udpost af protestantisme i Pfalz. Men også denne blev overgivet året efter.