Himera-floden
Sicilien, Italien

Krige på Sicilien, 311 f.Kr. 08.04.16

Mellem 319 og 313 f.Kr. blev Agathocles med hjælp fra Karthago den ubestridte leder af Syracuse. Efter at have forlænget sin autoritet over nabobyerne, vendte Agathocles sig mod sin allierede og forsøg-te at fordrive Karthago fra deres kontrol over det vestlige Sicilien. Men i 311, ved Himera-flodens munding på sydkysten, blev Agathockles slået af kartagerne, kommanderet af Hamilcar (den anden karthanske general med dette navn). Hamilcar fulgte op på sin sejr (nogle gange kaldt slaget ved Mount Ecnomus) ved at lægge selve Syracuse under belejring. Men den snu leder undslap belejrerne og sejlede til Nordafrika for at føre krigen til Karthago. Selvom han vandt nogen succes der, var han ude af stand til at erobre den fjendtlige hovedstad. Efter mere end to år vendte Agathocles tilbage til Syracuse i 307 og sluttede året efter fred med Karthago.