Glorværdige 1. juni
Atlanterhavet ud for Frankrig

Franske Revolutionskrige, 1794 08.08.16