Galizien

Polen/Ukraine

Første Verdenskrig, 1914

Dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn begyndte sine operationer i Første Verdenskrig på to fronter – et sekundært angreb mod Serbien, som blev slået tilbage, og en hovedindsats mod Rusland fra Østrigs østligste provins Galizien. Den østrigske øverstbefalende, feltmarskal grev Conrad von Hötzendorf, koncentrerede tre arméer, og senere en fjerde, nordøst for de Karpatiske Bjerge. Idet han fejlbedømte en samtidig russisk offensiv i dette område, sendte Conrad von Hötzendorf sin 1. og 4. armé nordpå mod jernbanelinjen gennem Lublin. Den 23. august stødte den østrigske 1. armé sammen med den russiske 4. armé ved Krásnik, 45 km sydøst for Lublin. Efter tre dages kampe blev russerne trængt tilbage. Sydøst for Lublin nød den østrigske 4. armé en lignende succes mod den russiske 5. armé ved Komarów fra den 26. august-1. september.
   Imens mod syd var den østrigske 3. armé rykket østpå til Gnila (Gnilaya) Lipa-floden, en biflod til Dniester. Men mellem den 26. og 30. august blev østrigerne kastet tilbage af den russiske 3. og 8. armé. Det var i dette område, at den russiske kommandør i Galizien, general Nikolai Ivanov, foretog sit primære angreb. Med en talmæssig overlegenhed på 3 til 1 rykkede russerne videre vestpå og erobrede fæstningsbyen Lemberg (Lvov) den 3. september. Den østrigske 2. armé, som ankom fra den serbiske front, kom ind i linjen på den østrigske højre (sydlige) flanke, men blev straks trængt tilbage, som også 3. og 4. armé mod nord. Østrigernes sammenbrud i denne sektor åbnede et 65 km bredt gab i Conrad von Hötzendorfs linje ved Rava Russkaya, 51 km nordvest for Lemberg. Den 9. september begyndte den russiske 5. armé at strømme gennem dette hul og isolerede den østrigske 1. armé mod nordøst. Alle fire østrigske arméer begyndte nu en general retræte, som ikke stoppede før de havde nået Karpaternes bjergskråninger, 160 km væk, den 26. september. I alt mistede Conrad von Hötzendorf 350.000 mand (inkl. 120.000 fanger), som udgjorde omkring 2/3 af hans angrebsstyrke. Dette total omfattede 100.000 mand indesluttet i Przemysl, 87 km vest for Lemberg, som holdt stand indtil undsat den 11. oktober. (Den 6. november kom Przemysl igen under russisk belejring og kapitulerede denne gang, den 22. marts 1915, med tabet af 100.000 mand og 1.000 kanoner). Dette forfærdende tab af trænede officerer i Galizien lammede den østrigske hær for resten af krigen. De russiske tab var også svære, men deres antal er aldrig blevet opgivet.
   Ivanovs afgørende sejr i Galizien åbnede vejen for en russisk offensiv vestpå mod Cracow (Kraków), porten til Schlesien. For at komme denne trussel i forkøbet, blev den nyligt organiserede tyske 9. armé hastet med jernbane ind i det sydlige Polen.