Doggerbanke I

Nordsøen ud for England

Nordamerikanske Frihedskrig, 1781

Nederlandenes indtræden i krigen i slutningen af 1780 forøgede den britiske flådes problemer. Nu skulle en flåde opretholdes til tjeneste i Nordsøen. Det eneste slag i krigen mellem Storbritannien og Holland fandt sted i dette hav ved Doggerbanke, en sandbanke under havet, ca. 100 km øst for den engelske kyst. Her mødte den britiske Nordsøflåde under admiral Hyde Parker (13 skibe) den 15. august 1781 en hollandsk flåde af lignende styrke under admiral Johan Zoutman. I en hård kamp mistede hollænderne et skib og havde tab på mere end 500 mand. Britiske tab i dræbte, sårede og savnede var næsten lige så høje. Begge flåder var så medtagne, at de søgte til deres hjemhavne.