Chaeronea II
Grækenland

Khaironeia
Første mithradatiske Krig, 86 f.Kr.
Den pontiske hær som Mithridates VI Eupator sendte fra Lilleasien ind i Grækenland var undsættelses-styrken på 30.000 romere, kommanderte af L. Cor-nelius Sulla, kraftigt overtallig. Ikke desto mindre jog de bedre trænede romerske legioner pontinerne væk fra Athen og Piræus. Archelaus, den asiatiske general, trak sig derpå tilbage ind i Boeotia. Sulla fulgte tæt efter og angreb ved Chaeronea. Romerne jog den større fjendtlige styrke på flugt og drev dem tilbage mod Orchomenus, 10 km længere mod nord.