Atbara
Sudan

Krigen om Sudan, 1898 13.05.16

Efter det anglo-egyptiske nederlag og George Gordons død ved Khartoum i 1885, styrede Mahdien størstedelen af Sudan. Forøget aktivitet af Frankrig, Belgien og Italien i Afrika foranledigede endeligt den britiske regering til at indlede en generobringskampagne fra Egypten. Under general Horatio Herbert (senere Lord) Kitchener invaderede en styrke på 15.000 britiske og egyptiske tropper Sudan i marts 1896. Idet han forsigtigt rykkede sydpå og byggede en jernbane som han rykkede frem, indtog Kitchener Dongola den 21. september og Abu Hamed den 7. august 1897. Foråret efter nåede ekspeditionen Atbara, hvor Nilen modtog sin sidste biflod, Atbara-floden. Her havde en stor styrke af mahdister indtaget en stærk stilling bag en palisade (Zareba). Selvom de var mærkbart undertallige gik Kitcheners tropper til angreb og jog sudanerne på flugt den 8. april. Omkring 6.000 sudanere blev dræbt eller taget til fange, en tredjedel af den fjendtlige hær. Anglo-egyptiske tab udgjorde 570. Kitchener rykkede derpå videre op ad Nilen.