Apulia
Italien

Muslimske krig mod Det Byzantinske Rige, 875-880 20.09.16

Det Byzantinske Riges fornyede styrke under Basil I ramte først muslimerne i Lilleasien. Derefter vendte han sig vestpå og sendte en ekspedition fra Konstantinopel til Italien, hvor araberne tidligere havde vundet kontrol med den nedre del af halvøen. I 875 gik byzantinerne i land ved Bari på sydøstkysten og fordrev den muslimske garnison. Fem år senere blev operationen gentaget med succes ved den sydlige havneby Tarentium (Taranto). Da byzantinerne udvidede deres kontrol til Calabria i 885, dannede Konstantinopel to nye »themes«, eller provinser. Ironisk nok var disse provinser tilflugtssted for kristne fra Sicilien, som blev løbet over ende af muslimerne på samme tid.