Amida II
Tyrkiet

Diyarbekir
Byzantinsk-Persiske Krige, 502 12.06.13

I begyndelsen af det 6. århundrede løb den byzantinske kejser Anastasius I fra sin del af udgifterne, som Persien havde påtaget sig for at forsvare Derbent-porten (et pas gennem Kaukasus-bjergene nær det Karpatiske Hav) mod nordboende nomader. Persiens sassanid-hersker, Kavadh I, genåbnede derefter den historiske krig mod Rom-Konstantinopel. Som 156 år tidligere blev persernes hovedangreb rettet mod den romerske fæstning Amida (Diyarbekir), på Tigris' venstre bred. Garnisonen modstod stædigt i tre måneder, og påførte de persiske belejrere svære tab på flere tusinde. Men endeligt brød et natangreb, anført af Kavadh selv, gennem murerne og erobrede fæstningen. Et anslået antal på 8.000 (sandsynligvis stærkt overdrevet) soldater og civile blev ofre for angribernes sværd. Men det følgende år gjorde Persien fred med Anastasius på betingelse af status quo ante bellum.