Alexandria IV
Ægypten

Ægyptiske Opstand, 1882 24.05.16

Storbritannien sluttede sig til Frankrig om kontrollen med Suez-kanalen (åbnet i 1869), da Benjamin Disraeli købte den ægyptiske vicekonge Ismails aktier i 1875. Seks år senere anførte oberst Arabi Pasha en revolution mod de to europæiske magter, som havde administreret Ægyptens finanser. For at bevogte den vestlige indsejling til Nilen, begyndte Arabi at bygge forter ved Alexandria. Den britiske regering beordrede ægypterne til at indstille dette arbejde. Da Arabi nægtede, førte admiral Frederick Beauchamp Seymour en eskadre på otte skibe og fem kanonbåde ind i havnen. Den 11. juli 1882 åbnede de britiske skibe ild mod Alexandrias forter. Om aftenen den anden dag var fæstningerne blevet ødelagt. En landgangsstyrke besatte derefter Alexandria. Suez-kanalen forblev sikker.