Alexandria I

Ægypten

Krige under Første Triumvirat, 48-47 f.Kr.

Da han erfarede, at Pompey den Store (Pompejus Magnus) var flygtet til Ægypten efter slaget ved Pharsalus, sejlede Julius Cæsar med det samme til Alexandria. Her fandt han den ægyptiske trone i strid mellem Ptolemæus XII og hans søster (også hans første hustru) Kleopatra VII (Pompey var allerede blevet myrdet). Cæsar beordrede begge fordringshavere til at aflægge rapport til ham den 7. oktober 48 f.Kr., for en beslutning om den retfulde hersker. Kleopatra indvilligede, men den 13 år gamle Ptolemæus afslog. I stedet beordrede han sin general Achillas til at rykke frem mod Alexandria for at arrestere den uforskammede romer.
   Med kun 3.200 mand til sin rådighed, forvandlede Cæsar det kongelige palads til en fæstning. Her slog hans trofaste legionærer Achillas 20.000 tropper tilbage i fem måneder. For at undgå en fatal belejring, sendte Cæsar en gruppe ind i havnen for at besætte øen Pharos. Denne aktion holdt havnen åben for en undsætningsstyrke, som endeligt ankom i slutningen af marts 47 f.Kr. Den samlede romerske styrke drev Achillas hær på flugt. Ptomely druknede i Nilen da han prøvede at undslippe. Med Cæsars støtte blev Kleopatra og hendes 11 år gamle broder, Ptolemæus XIII, i fællesskab herskere over Ægypten. Tre måneder senere, i juni, forlod Cæsar Ægypten mod Syrien.