Alesia

Frankrig

Gallerkrigene, 52 f.Kr.

Julius Cæsar, som ikke havde kunnet knuse den galliske opstand i begyndelsen af 52 f.Kr. ved at opdele sine romerske legioner i to styrker, genforenede sin hær ved Agendicum (Sens). Han marcherede derefter sydøst på mod den mandubianske fæstning ved Alesia (lige nord for Dijon). På vejen blev den romerske hær angrebet af en stor kavaleristyrke under Vercingetorix, øverstbefalende for gallerne. Men de veldisciplinerede legioner dannede en hul firkant, slog de fjendtlige ryttere tilbage og tvang Vercingetoix tilbage til Alesia. Da han nåede den stærkt befæstede by, påbegyndte Cæsar omfattende belejringsarbejder, som strakte sig 15 km rundt om Alesia. Inde i byen drev Vercingetorix mandibierne med deres koner og børn ud for at spare på madbeholdningen til hans 50.000 krigere.
   Da han vidste at slaget ved Alesia ville blive afgørende, lod Vercingetorix en styrke på 100.000 galliske infanterister og 8.000 kavalerister samles to km vest for den romerske rundkreds. Denne enorme styrke angreb Cæsars linjer en hel eftermiddag. De blev til sidst drevet tilbage med frygtelige tab af de 40.000 legionærer (inkl. nogle lejede tyske kavalerister), som gjorde god brug af deres stærke defensive stillinger og dygtige gruppering. De belejrede forsøgte derefter et voldsomt udfald i et natangreb, men igen holdt de romerske linjer. Et tredje forsøg på at hæve belejringen blev anført af Vercassivellaunus, Vercingetorix' svigersøn. Fra højdedragene ved Mont Rea mod nord, rettede gallerne et grusomt slag mod de to legioner, som holdt den del af linjen. Cæsar forhindrede en gennembrud ved personligt at lede en reserve på fem kohorter (bataljoner) til den hårdt ramte sektor. Da Cæsars purpurrøde kappe hurtigt blev genkendt at både ven og fjende, gik hans mænd energisk til mod-angreb. Undsættelsesstyrken blev knust; Vercassivellaunus blev taget til fange.
   Garnisonen, som nervøst iagttog kampen udenfor deres mure, opgav nu håbet. Vercingetorix overgav Alesia, selvom månedens forsyninger af mad ikke var sluppet op. (Han blev ført til Rom og halshugget). Da nyhederne om sejren nåede Italien, blev den folkelige takkefest fejret i 20 dage. De sidste af de rebelske gallere blev omringet det følgende år. Cæsars sejr var nu komplet.