Alfred Friedrich von Tirpitz
Tyskland, 1849-1930 05.06.12

Tysk storadmiral. Indtrådte 1865 som kadet i den preussiske marine. 1890 stabschef ved marinestationen i Østersøen, 1895 kontreadmiral, 1896-97 chef for krydserdivisionen i Østasien, 1897 statssekretær i Reichsmarineamt, 1898 preussisk statsminister og 1911 storadmiral. Tirpitz var skaber af den stærke tyske flåde, der eksisterede ved Verdenskrigems udbrud. Efter krigen udgav han sine eringdringer, hvori han hævdede, at den tyske flåde kunne have løst sin opgave, hvis der var bleven gjort den rette brug af den. Tirpitz ønskede, at den uindskærnkede ubådskrig skulle begynde 1916; da rigskansleren var imod dette, indgav Tirpitz i foråret 1916 sin begæring om afsked som marineminister. 1924 valgtes han til rigsdagsmand. (HK9/1925)