Stringer Lawrence

England, 17xx-18xx

Engelsk oberst. Kommandant for garnisonen i Madras.