Kuang Hsü

Kina, 1871-1908 08.05.12
 

Kinesisk kejser.

Kuang-Hsu (»Glansens fortsætter«; egentlig navn: Tsai-Tien; 1872-1908), kejser af Kina; brodersøn af kejser Hienfeng; blev kejser 1875 under formynderskab af Tse-Hsi (s.d.); ægtede 1889 Jehonala, en broderdatter af Tse-Hsi, og erklæredes myndig. Under påvirkning af et radikalt parti (se Kang-Ju-Wei) søgte Kuang-Hsu at reformere Kina, men blev ved et paladsrevolution 22. september 1898 tvunget til at overdrage Tse-Hsi regeringen. Kuang-Hsu synes at have været degenereret og legemlig svag, han havde et fint formet ansigt og var meget interesseret i litterære studier. Blev muligvis dræbt på Tse-Hsis befaling (HK6/1923)

Kuang-hsu or Kwang-hsü , 1871–1908, emperor of China (1875–1908). Although he was not in the direct line of succession, he was appointed to the throne by his aunt, the dowager empress and regent, Tz'u Hsi. He began his rule in 1889. In 1898, during the “hundred days of reform,” he rebelled against her domination and issued many decrees modernizing the political and social structure of China. His aunt thereupon resumed the regency and kept him imprisoned for the remainder of his life while she ruled China in a conservative manner.