Johan III Sobieski

Jan Sobieski
John III Sabieski
Ukraine, 1624-96 16.02.13

Konge af Polen 1674-96. Undsatte Wien i 1683.

Johan III Sobiesky (1624-96), kone af Polen 1674-96, var søn af en polsk adelsmand og udmærkede sig tidlig under kosakoprøret, blev 1665 stormarskal og 1667 storfeltherre. Under Mikael Visnioviecki ledede han det franske parti og sikrede efter Mikaels død sit valg til konge ved et sejrrigt felttog mod tyrkerne. han var en fremragende soldat og åndelig interesseret, men ingen stor regent; svigtende politisk evne, familiestrid og kamp med adelen gjorde hans regering ulykkelig for Polen. Derimod udførte Johan en glimrende heltedåd ved 1683 at besejre tyrkerne ved Wien og frelse byen. (HK5/1922)

John 3., Polens mest berømte konge, var ikke alene en stor hærførerbegavelse, men også en højt dannet mand. Han var kendt for sin gavmildhed mod kirker og klostre, og for sin råndhåndethed over for dem der havde udmærket sig i kamp, når byttet skulle fordeles efter en sejr. Gang på gang betalte han tropperne af sin egen lomme, og undertiden solgte han sine godser for at kunne klæde og bevæbne dem. Johan 3. Sobieski sluttede forbund med kejser Leopold og fortsatte med held krigen mod tyrkerne. Sit livsværk kronede han ved sammen med den øsrigske feltmarskal, hertug Karl af Lorraine, at vinde den store sejr ved Wien i 1683, hvor slaget blev endeligtafgjort af de polske husarer. +++ (GB11/438)