Henrik II (Henry/Henri)

Frankrig, 1519-59 14.11.17


Filip 2. malet af Alonso Sanchez Coello.

Fransk konge 1547-59. Efterfulgte sin fader Frans 1. Havde en indesluttet og fåmælt natur og betragede verden med et dystert blik. Hans moder var dronning Claude. Gift med Katarina af Medici. Bliver dødeligt såret den 10. juli 1559 under en ridderturnering, afholdt for at fejre fredsslutningen i Cateau-Cambrésis og Filip 2.s bryllup med den franske kongedatter Elisabeth.

Fransk konge 1547-59, næstældste søn af Frans I. Ægtede 1533 Katarina af Medici, Fortsatte kampen med habsburgerne i forbubd med de tyske protestanter. Franske hære, dels under kongen selv, dels under konnetablen Anne de Montmorency, dels under Frans af Guise, erobrede Metz, Toul og Verdun fra Karl V, Calais fra England, men led i øvrigt adskillige nederlag. Ved freden i Cateau-Cambrésis beholdt Frankrig de nævnte erobringer, men prisgav efter 40 års krige Italien til Spanien. Efter freden ville Henrik udrydde protestanterne af Frankrig i forståelse med Filip II af Spanien, der ægtede hans ældste datter. Under bryllupsfestlighederne i Paris blev Henrik dødeligt såret i en turnering, idet nogle splinter af grev Montgomerys lansespids trængte ind i hans øje. Hans død bevirkede en udsættelse af religionskampne, som dog snart atter brød løs. Af hans døtre var, som nævnt, én, Elisabeth, gift med Filip II af Spanien, en anden, Margrete, med Henrik (IV) af Bourbon. Af hans sønner blev 3 konger efter ham: Frans II (gift med Maria Stuart), Karl IX og Henrik III, men enkedronningen, Katarina af Medici, vedblev af have stor indflydelse. (HK5/1922)