Abd-er-Rahman

Marokko, 1778-1859 24.10.15
 

Sultan af Marokko 1822-59 efter onkelen Mulai Sulaiman. Trods befolkningens fremmedfjendskab, der flere gange bragte ham i strid med europæiske magter, blev Marokko under Abd-er-Rahman mere tilgængeligt end før. 1828 ophørte Østrig, 1845 Danmark, 1849 Sverige med at betale tribut for fri sejlads, og handelstraktaten med England 1856 åbnede noget for handelen på Marokko. Mod Frankrig støttede han Abd-el-Kader, men blev slået ved Isly 1844. Hans havesyge gjorde ham forhadt, navnlig blandt berberstammerne. (HK1/1920)