Transvaal

Sydafrika, Arika 02.03.16

Historie: Efter englændernes besættelse af Kaplandet under Napoleionskrigene udvandrede boerne til Natal i slutningen af 1830erne. En kamp herfra mod Kapkolonien 1842 forløb uheldigt. Boerne drog derfor over Oranje og Vaal, grundede Oranjerepublikken 1848 og nogle småstater. Disse sidste forenede sig 1852 i Republikken Transvaal, der samme år anerkendtes af England. Forgæves stræbte Transvaal ved en jernbane til den portugisiske Delagoa-bugt at få fri adgang til havet; men England ville have monopolet på handel i disse egne og annekterede Transvaal 1877. Boerne gjorde dog kraftig modstand og tilføjede englænderne flere nederlag, særlig ved Majuba Hill 27. februar 1881, hvorfor Gladstone opgav voldspolitikken og ved traktat august samme år anerkendte Transvaals uafhængighed. Samtidig annekterede England 2 små boerrepublikker Stellaland og Goosen vest for Transvaal tillige med alt land mod vest og nord for helt at omklamre Transvaal. Mod øst dannedes 1884 Nieuwe Republik, men også her annekterede England den endnu fri kyststrækning ved det Indiske Hav. Dog opnåede Transvaal nu at få bygget banen til Delagoa, hvorved våbenforsyning kunne ske uhindret af England. – +++(HK9/1925)