Pommern

Tyskland, Europa 17.10.14

Pommern, Tyskland, Pruessen, provins ved Østersøen mellem Mecklenburg, Polen (Vestpreussen) og Brandenburg. Det deles ved Oder i en mindre vestlig del, For-Pommern, og en større østlig, Bag-Pommern.

Historie: De oprindelige keltiske beboere af Pommern fortrængtes a vandaler, og i 5. århundrede trængte slaverne ind. En tid beherskedes Pommern af Polen, men i 12. århundrede kristnedes landet fra Tyskland, og omtrent samtidig samledes det i 2 riger, om Stettin og Danzig; førstnævnte antog 1179 hertugtitel og fik ved Danzig-linjens uddøen 1295 størstedelen af dennes land. Indtil 1338 stod hertugen under brandenburgsk lenshøjhed; 1529 blev han rigsumiddelbar. 1637 uddøde hertugslægten, og Brandenburg fik ved den westfalske fred det meste af Bag-Pommern, Sverige resten samt For-Pommern. Ved freden i Stockholm 1720 fik Preussen en del af For-Pommern; resten (det vestlige) blev hos Sverige til 1814, da det overlodes Danmark som erstatning for Norge og derefter bortbyttedes til Preussen mod Lauenburg og en sum penge. – Pommerns jorder er overvejende under stordrift, og godsejernes magt er på landet endnu betydelig, hvorefter provinsen er et af arnestederne for monarkistisk agitation. (HK7/1924