Milano

 
Italien, Europa 17.10.14

Milano: Hovedstad i provinsen Milano og Lombardiet i Italien.

Historie: Under navnet Mediolanum nævnes Milano allerede i oldtiden som en betydelig by, første gang 221 f.Kr. Efter at Maximian 303 havde gjort den til residens for det vestromerske rige, blomstrede Milano stærkt frem, ja rivaliserede endog med Rom, men under folkevandringerne blev den flere gange hærget og ødelagt 569 toges den af langobarderne, 774 af Karl den Store, 961 af Otto I, hvorefter den hørte ind under det tysk-romerske kejserrige. Som sjælen i det norditalienske byforbund vakte den kejserens vrede, 1162 lod Frederik Barbarossa den jævne med jorden, men 1167 genopbyggedes den atter, fortsatte kampen og erklæredes ved Konstanz-freden 1183 for en fri stad under kejserlig lensoverhøjhed. Den følgende periode er fyldt af voldsom indre strid, under hvilken forfatningen mere og mere demokratiseredes. Støttet til folket opkastede slægten delle Torre sig 1237 til herrer og afløstes 1311 af Visconti'erne, der i høj grad udvidede stadens område i Lombardiet. Gian Galeazzo erobrede både Verona, Padova, Pisa og Siena m.m. og købte 1395 hertugtitel af kejseren. Men efter ham opløstes riget, og 1447 uddøde slægtens sværdlinje. +++ (HK7/1924)