Malta

Middelhavet 01.10.14

Historie: Malta (græsk Melite) blev i oldtiden besat af fønikerne, koloniseret af grækerne, erobredes ca. 400 f.Kr. af karthagerne, 218 f.Kr. af romerne. 454-94 herskede vandalerne, så østgoterne, efter 534 byzantinerne, efter 900 araberne. Roger af Sicilien erobrede Malta 1090, Karl V overlod 1525 øen til johannitter-(senere malteser-)ordenen, som 1565 tappert modstod tyrkernes belejring. 1798 tog Bonaparte øen, som 1800 erobredes af englænderne, til hvem den blev udtrykkelig afstået ved freden i Paris 1814. Malta er den britiske middelhavsflådes basis. I nyere tid har der været stærkt krav på selvstyre oppe, og 1919 kom det til uroligheder; 21. april 1921 blev derfor en fri forfatning givet. (HK6/1923)