Litauen

 
Europa 01.10.14

Litauen (russisk Lietuwa, polsk Litva), republik (1920), engang et storfyrstendømme, som hørte til Polen, består af det egentlige Litauen, Samogitien og Kovno (Kaunar), tidligere russisk provins. Endvidere gør det fordring på Vilna og Suvalki, og forholdet til det memelske kystdistrikt er endnu (1922) uafgjort. Ved Polens opløsning kom Litauen til Rusland og udgjorde guvernementerne Vilna, Grodno, Mohilef, Vitebsk og Minsk; en del, som allerede i 14. århundrede var erobret af de tyske riddere, blev tillagt Øst-Preussen (Gumbinnen). Det litauiske område i Rusland udgjorde 122.000 km2, med en befolkning på 6 mio. (60 % litauer). +++ (HK6/1923)

Historie: Fra 1915 trængte tyskerne ind i landet og overtog dets administration, idet de stillede sig velvilligt til litauernes kultur og selvstændighedsbestræbelser. 1916 erklærede Bethmann Hollweg, at landet ikke kunne tilbagegives russerne. Den al-litauiske konference i Bern november 1917 erkendte landsrådet (Taryba) i Vilna for øverste myndighed og erklærede Vilna for Litauens hovedstad. 1918 blev der truffet aftale med Tyskland om oprettelse af et storhertugdømme Liatuen, og juli samme år valgte landsrådet på egen hånd hertugen af Urach til storfyrste. Imidlertid førte Tysklands sammenbrud til de tyske troppers bortgang, bolsjevikkerne trængte ind fra øst og polakkerne fra syd. +++ (HK6/1923)