Hamburg

Tyskland, Europa 03.02.15

Historie: Hamburgs første oprindelse var en borg, anlagt 808 af Karl d. Store på en høj mellem Elben og Alster. Den her opvoksede ældste by, Altstadt, blev snart et kulturcentrum for Norden, blev 831 bispesæde og var 834-48 ærkebispesæde. Erhvervet var længe væsentlig fiskeri og kvægavl, men handelen på Elben og Nordsøen blomstrede efterhånden op, især efter at de schauenburgske grever 1110 havde fået overhøjhed over byen og 1188 havde anlagt Neustadt; hamburg fik nu vidtgående rettigheder. 1201-25 stod byen under Danmark, hvis konger siden stadig gjorde krav på hyldning af Hamburg, et krav, der førte til idelige stridigheder og først endelig afvistes 1768. Byen blomstrede i 13.-14. århundrede stærkt op, sluttede 1241 og 1259 særforbund med Lübeck og Bremen og blev et vigtigt medlem af Hansaen. Under en schauenburgsk foged besad rådet fuldt selvstyre, men dets magt begrænsedes alt i 15. århundrede stærkt af borgerskabets retigheder, og efter reformationens indførelse 1529 voksede der af det kirkelige selvstyre et kommunalt frem; 1563 fik borgerne del i finansstyrelsen. Hansaens opløsning benyttedes klogt af Hamburg til udvidelse af dets handel, og i 17. århundrede bragte talrige engelske, hollandske og jødiske indvandrere ny driftighed og kapital til byen. 30årskrigen mindskede omsætningen, men den voksede stærkt under 7årskrigen og især under den Nordamerikanske Frihedskrig. Napoleonstiden gav byen et uhyre knæk; den hørte 1810-14 under Frankrig og led store tab ved krigen med England. Indbyggertallet halveredes, og først 1832 nåede omsætningen sin tidligere højde. Tiden 1840-60 optoges af forfatningsstridigheder, der ednte med vedtagelsen af forfatningen 1860, revideret 1879. Byen, der 1618 var bleven anerkendt som rigsstad, indtrådte 1815 som såden i det Tyske Forbund, 1866 i det Nordtyske Forbund og 1871 i det Tyske Rige. Efter lang modstræben vedtog den endelig 1881 at indtræde i toldforbundet, hvilket iværksattes 1888. Efter Verdenskrigen, der ramte Hamburg hårdt økonomisk, fulgte senere indre uroligheder, især i april og juni 1919; 27. jun 1919 blev byen besat af et regulært korps under Lettow-Vorbeck, og siden har forholdene været nogenlunde rolige. (HK4/1922)