Athen

Grækenland, Europa 12.09.15

Historie: Sagnene beretter, at byen i en tidlig tid var anlagt af Kekrops. Fundene på Akropolis viser, at der i hvert fald i en ret tidlig »mykenisk« tid, ca. 16.-15. århundrede f.kr., fandtes bebyggelse på borgen. Der er fundet spor af en ældgammel herskerborg såvel som af helligdomme, og om hele borgplateauet (300 x 100-130 m) er lagt en svær mur af stenblokke, 4,5-6 tykm i senere tider fornyet og forstærket. Hovedadgangen var da som senere fra vest, hvor det skråner jævnt opad, og her lå et forvlærk, Af snævre trappenlæg på andre sider førte et til en kilde på klippesiden, Klepsydra. Endnu under perserkrigene udnyttedes borgen til forsvar, senere var den ganske overvejende helligstedet, mens forsvaret henlagdes til bymurene og de lang forbindelsesmure med havnebyerne, af hvilke den endnu bestående Peiraieus var langt den vigtigste. Der fandtes på Akropolis dels et mærke, som sagdes at hidrøre fra Poseidons trefork (dvs. lynet), da han stred med Athena om byen, og ligeledes en salt kilde, som han skulle have skabt som vidnesbyrd om sin ret, men også det hellige oliventræ, Athenas gave, og gudindens ældgamle, højhellige træbilleder. Disse og andre mindesmærker og byens ældste historie fandtes i senere tid dels i, dels ved det tempel, der sædvanlig kaldes Erechteion, efter en attisk heros, Ereschteus; templets nu kendte skikkelse er fra ca. 420 f.Kr. Allerede tidligere rejstes i Perikles tid det mægtige Parthenon (s.d.), som afløste ældre helligdomme, hvis grundvold i ny tid er fremdraget tilligemed rester af deres udsmykning. +++ (HK1/1920)