Admiralitetsøerne

Stillehavet 30.07.17

Admiralitetsøerne, øgruppe (2.276 km²) i Bismarck-arkipelet nordøst for Ny Guinea. Hovedøen Basco, Manus og Taui stiger til 900 m op fra et fladt skovklædt kystland. Søndenfor ligger nogle få 200 m høje øer, ellers indeholder øgruppen væsentlig skær og rev. Således er de fosfatrige Purdyøer lave, skovklædte atoller med grunde laguner. 4.000 indbyggere; papuaer. Øerne blev opdaget af hollandske søfarere 1616, fik deres nuværende navn af Carteret 1767 og hørte til tysk Ny-Guinea, men blev under verdenskrigen besat af australske tropper. (HK1/1920)