Skånske Krig
1675-79 26.05.13

Krig 1675-79 mellem Sverige og Danmark-Norge, indledt af Christian V i håb om at genvinde Skåne, der 1658 var afstået til Sverige. Samtidig var krigen en udløber af den da stedfindende europæiske storkrig, idet Danmark var allieret med Nederland og Brandenburg, som Sverige i forbund med Frankrig havde angrebet. Griffenfeld var modstander af krigen, da han ønskede Danmark sikret gennem en alliance med Frankrig; denne politik var bl.a. medvirkende til hans fald. Danmark deltog i erobringen af Svensk Pommern og sejrede til søs, især takket være Niels Juel, se dette, men led nederlag til lands i Skåne, ved Lund 1676 og Landskrona 1677. Den skånske rejsning (snaphanerne) blev besvaret med hårde svenske repressalier, og danskerne hærgede selv det land, de ville befri. Den norske hær under Ulrik Frederik Gyldenløve gjorde flere glimrende felttog, kendt som "Gyldenløve-fejden". Freden i Lund 26. september 1679 gav ingen landvindinger for Danmark pga. pres fra Frankrig.

  • Lund, 1676
  • Helsingborg, 1676
  • Landskrona, 1677
  • Rügen, 1678