Afghansk-britiske krige I og II

1839-42 og 1878-80

Begge krige mellem briterne i Indien og afghanerne blev i høj grad fremprovokeret af russiske bestræbelser på at dominere Afghanistan. Selvom briterne var i stand til at pacificere Afghanistan i de to konfliker, var prisen høj.

Første afghanske krig

Anden afghanske krig