Tyskland/Do 228

Enhed Eskadrille Base Type Noter
MFG 3 Graf Zeppelin 3 Staffel Nordholz Do 228-212>NG (2) -

AFM 6/91 : Et nyt Dornier 228-212 fly [98+77; c/n 8185] kom i tjeneste ved den tyske flådes MfG.5, Kiel-Holtenau 10/4/1991. Flyet skal afløse et eksisterende Do28 fly til forureningskontrol. Flyet og dets specialudstyr er betalt af Transportministeriet.

AFM 11/10 : Den tyske flådes flyvetjeneste (Marineflieger) har bestilt et Dornier 228-212NG fly til specialmissioner fra RUAG Aviation 23/9/2010. Flyet [57+05; c/n 8301], som nu er under produktion ved Oberpfaffenhofen, vil blive brugt til sporing af forurening i Øster- og Nordsøen. RUAG modtog tidligere en kontrakt 5/10/2009 på at opgradere et af flådens to ældre Dornier 228 forureningskontrolfly [57+01; c/n 8185 og 57+04; c/n 8214]. Disse opereres af Marinefliegergeschwader 3 (MFG3) Graf Zeppelin ved Nordholz på vegne af det tyske Transportministerium. Fly # 57+01 forventes at blive afløst af det nye Dornier 228NG fly.

AFM 9/17 : Den tyske flådes maritime patruljefly omfatter 2 Dornier Do 228, som opereres af 2. Staffel under Marineflieger 3 Graf Zeppelin ved Nordholz. Opgaver omfatter sporing af olie- og kemikalieforurening i Nord- og Østersøen, men flyene kan også bruges til SAR-opgaver. Typen ejes af Bundesministerium dür Verkehr und digitale Infrastructur (BMVI/Federal Ministry for Traffic and Digital Infrastructure) og opereres på vegne af Haveriekommando, Tysklands Centralkommando for Maritime Nødsituationer i Cuxhaven. Marineflieger begyndte operationer med Do 228LM, en version af Do 228-212 til specialmissioner, i 1991. Et enkelt Do 228LM fly [57+01] opererede sammen med 2 Do 28OU, indtil sidstnævnte type blev udfaset 1995. Endnu et Do 228LM fly [57+04] fulgte 1998, mens det ældste fly [57+01] blev sat til salg i 2012 og afløst af et nyt Do 228NG (new generation) med glascockpit og fembladet propel. MFG 3 modtog det nye fly [57+05 (ex 98-35)] ultimo 2011. Et Do 228NG (57+04] blev ombygget til NG-standard 2011, men beholdte sit oprindelige sensorudstyr, inkl. SLAR (side-looking airborne radar) fra Swedish Space Corporation i en pod under den forreste del af skroget. Det seneste Do 228NG fly er forsynet med SLAR fra Terma, som har 2 antenner monteret på siderne af den forreste del af skroget. En standard besætning består af 2 piloter samt en sensoroperatør, men kan forøges til 5 personer ved særlige opgaver.