Thailand/Do 228

Enhed Eskadrille Base Type Noter
1 Wing 101 Squadron U-Tapao Do 228-212 -
2 Wing 201 Squadron Sonkhla Do 228-212 -

AFM 6/90 : Den thailandske flåde har bestilt de første 3 Do 228 maritime patruljefly. Yderligere fly forventes at blive bestilt senere.

AFM 10/91 : Den thailandske flåde har for nylig modtaget 3 Dornier Do 228-212 maritime rekognosceringsfly [inkl. 121]. Typen er forsynet med FLIR og 360° radar.

AFM 9/95 : Den thailandske flåde har bestilt yderligere 3 Dornier 228 maritime patruljefly i Tyskland. Har allerede 3 fly af denne type i tjeneste. De nye fly leveres ultimo 1995>primo 1996 til Satahip/U Tapao.

WAPJ 29/97 : Flåden modtog 3 Dornier Do 228-212 [121/122/123] maritime patruljefly i begyndelsen af 1990'erne. Er udstyret med Bendix 1500 360° overvågningsradar og FLIR. Yderligere 3 fly blev bestilt til levering fra 1996.