Sydkorea/CN 235

CN-235M transportfly fra Sydkoreas luftvåben

Enhed Eskadrille Base Type Noter
5 TATW 256th TAS Pusan-Kim Hae AB CN.235M (8) -
258th TAS Pusan-Kim Hae AB CN.235-220M/VIP (8) -

AFM 2/94 : De 2 første af i alt 12 Airtech CN-235M transportfly [inkl. 081] er blevet leveret af CASA for nylig. Resten af flyene følger efter i løbet af 1994 til afløsning af de aldrende C-123 Provider fly. Opgaver omfatter transport, faldskærmstræning og overvågning.

AFM 4/96 : Sydkorea forhandler med IPTN i Indonesien om levering af op til 14 ekstra CN-235 transportfly. Hvis aftalen falder på plads, vil der blive leveret 8 fly, efterfulgt af følgeordre for yderligere 6 stk. De første fly kunne komme i tjeneste ultimo 1997. Luftvåbnet i Sydkorea har tidligere modtaget 12 CASA CN-235M fly fra Spanien, som IPTN foreslår at opgradere.

WAPJ 27/96 : Det sydkoreanske luftvåben anskaffede oprindeligt 12 CN.235M transportfly fra CASA i 1993-94. Vil blive suppleret med et indledende parti på 8 opgraderede CN-235-220 fly bygget af IPTN, efterfulgt af 6 mere. De nye fly indgår som betaling for Daewoo infanterikampkøretøjer til den indonesiske hær.

JDW 34/01 : Eksporten af Airtech (CASA-IAe) CN-235 transportfly fra Indonesien til Sydkorea er blevet forsinket pga. våbenembargo fra USA. 8 fly skulle ifølge 5 år gammel aftale leveres til gengæld for kampvogne og panserkøretøjer fra Sydkorea. Aftale kom senere til at omfatte Daewoo lastbiler til den indonesiske hær, hospitalsskib til flåden og mindst 10 KAI KT-1 Woong-Bee basistræningsfly. Men både CN-235 og KT-1 bruges amerikanske komponenter. Sydkorea ønsker op til 20 fly hvis embargoen løftes.

JDW 2/02 : Sydkorea modtog 2 CN-235 lette transportfly dec. 2001 fra Indonesien. I alt 8 fly er på bestilling siden 1996. De sidste fly leveres frem til okt. 2002.

AFM 4/02 : Indonesian Aerospace (IAe) har leveret det andet par CN 235 transportfly til Sydkorea. Det tredje par vil følge 4/02, efterfulgt af det sidste par VVIP-fly aug. 2002. Ordren for de 8 fly blev indgået 23/10/1997, men sanktioner mod Indonesien forsinkede programmet meget.

AFM 7/02 : Luftvåbnet modtog den 3. gruppe á 2 IAe CN.235-220M transportfly ultimo april 2002. Bar de indonesiske testnr. AX-2326 og AX-2327. De i alt 6 fly leveret af Indonesian Aerospace Industry har dannet 258 squadron. 8 fly bygget af CASA danner 256 Squadron. Begge enheder er underlagt 5 Tactical Transport Wing, Kim Hai AB, Pusan.

AFM 3/03 : Indonesian Aerospace industry (IAe) har leveret 2 CN-235 VIP-transportfly til det sydkoreanske luftvåben (1 CN-235-220VVIP + 1 CN-235-220VIP). Flyene bærer de indonesiske numre PK-2328 og PK-2329 og ankom fra Bandung 27/12/2002. IAe har tidligere leveret 6 CN-235-200M fly til Sydkorea.

FI 15-21/6/04 : Sydkorea forhandler med Indonesien om købet af op til 30 IAe-producerede Airtech CN-235 transportfly til gengæld for 2 ubåde. Har tidligere modtaget 8 fly til gengæld for 7 KT-1 træningsfly. Råder desuden over 12 EADS CASA-byggede CN-235 fly.

AFM 5/12 : Det sydkoreanske luftvåben råder over 6 CNB-235M-220 transportfly samt 2 VIP-varianter. Et ukendt antal fly er på option.


Kystvagten

AFM 6/11 : Leveringen af 4 nye CN-235 MPA-fly til den sydkoreanske kystvagt er blevet forsinket. Flyene bygges af Indonesian Aerospace/PT Dirgantara Indonesia. De 2 første fly forventes nu i tjeneste april 2011, eftefulgt af de 2 sidste aug. 2011. Kontrakten blev indgået 30/12/2008 med planlagt levering ultimo 2010>april 2011. Typen vil blive brugt til maritim patruljering, fikserikontrol og transportopgaver.

AFM 8/11 : Indonesian Aerospace/PT Dirgantara Indonesia (PTDI) har leveret de 2 første af i alt 4 CN-235-220MPA maritime patruljefly til den sydkoreanske kystvagt. Det første fly [B703/PK-XNE; c/n ??] forlod Bandung i indonesien 7/5/2011, efterfulgt af det andet [B704/PK-XNA; c/n N57] 13/5/2011. Flyene opererer fra kystvagten base ved Kimpo. De 2 sidste fly [c/n N58 og N59] forventes leveret inden udgangen af 2011.

AFM 5/12 : Det sidste af i alt 4 CN-235-220 MPA maritime patruljefly er blevet leveret til den sydkoreanske kystvagt. Flyet lettede fra PT Dirgantara Indonesia's fabrik ved Bandung/Husein Sastranegara IAP 9/3/2012 og ankom til Kimpo Airport i Seoul 2 dage senere.Kontrakt blev indgået dec. 2008, hvorefterde 2 første fly ankom primo maj 2011. Det tredje fly fulgte efter 27/1272011. Sydkorea har fortsat option på yderligere 8 CN235 fly, inkl. et ukendt antal til luftvåbnet. Forhandler om disse forventes indledt i 2013.