Honduras/S-55

AFW/84 : Luftvåbnet råder over 3 H-19 transporthelikoptere ved Tocontin.