Guatemala/S-55

AFW/84 : Luftvåbnet råder over 3 UH-19 transporthelikoptere.