Japan/Saab 340

WAPJ 35/98 : Den japanske kystvagt (Maritime Sikkerhedsagentur) bestilte et Saab 340 fly i FY95 til afløsning af sine SC.7 Skyvan fly, efterfulgt af 2 Saab 340B-SAR2000 fly feb. 1996. Sidstnævnte version er forsynet med AN/APS-143(V) 360° søgeradar under kroppen, AN/AAQ-22 FLIR i tårn, GPS, observationsvinduer og har mulighed for at nedkaste redningsudstyr. Det første 340B-SAR2000 fly blev leveret 28/7/1977, efterfulgt af det andet sept. 1997. Kystvagten havde planer om at anskaffe yderligere eksemplarer af denne flytype, men Saab meddelte 1998, at produktionen af Saab 340 og Saab 2000 ville blive indstillet.

AFM 4/07 : Saab har leveret 2 brugte Saab 340B Plus fly til den japanske kystvagt. Flyene er blevet ombygget til 340SAR-200 standard ved Linköping i Sverige inden levering. Har bl.a. fået monteret 360° søgeradar, FLIR, observationsvinduer, redningsudstyr m.v. Kan også bruges til transport af passagerer. Kystvagten har i forvejen 2 fly af denne type i tjeneste. De nye fly omfatter JA953A/MA953 [c/n 362; ex SE-C62, N678PA/Penair] og JA954A/MA954 [c/n 363, ex SF-KCZ, XA-ADY/AeroLitoral]. Kontrakt for disse fly blev indgået dec. 2005.