Schweiz | Pilatus PC-21

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Kommando Pilotenschule der Luftwaffe 85 Jetpiloten-Ausbildungssystem PC-21 Emmen PC-21 (8) -

AFM 8/06 : Den schweiziske regering har d. 25/5/06 godkendt købet af 6 Pilatus PC-21 træningsfly til luftvåbnet. Pilatus er ved at producere 8 pre-produktion PC-21 fly, hvoraf den første [HB-HZC; c/n 101] foretog sin første flyvning 29/8/2005. Det andet fly [HB-HZD; c/n 102] foretog sin første flyvning for nylig. Begge fly vil forblive ved Pilatus for udviklings- og demonstrationsformål; de 6 andre [103>108] vil blive leveret til luftvåbnet 2007>08.

AFM 4/07 : Det schweiziske luftvåben indgik kontrakt med Pilatus Aircraft i Stans 22/1/2007 om levering af 6 PC-21 træningsfly. Flyene vil primært blive stationeret ved Sion, men vil også operere fra Emmen. De 6 fly [c/n 103>108] vil blive leveret fra ultimo 2007 og vil begynde at træne luftvåbnets piloter marts 2008.

AFM 12/07 : De 2 første Pilatus PC-21 træningsfly til det schweiziske luftvåben har nu testfløjet i adskillige måneder fra Stans-Buochs. Det første fly [A-102/HB-HYA (c/n 103] foretog sin første flyvning 20/7/2007, efterfulgt af nr. 2 [A-101/HB-HYB (c/n 104)] 24/8/2007. I alt 6 fly er på bestilling, hvoraf de sidste 4 får # A-103 [c/n 105] til A-106 [c/n 108]. Alle fly forventes leveret frem til foråret 2008 til afløsning af de udfasede Hawk T.66 jettrænere.

AFM 5/08 : De sidste 4 af i alt 6 Pilatus PC-21 træningsfly til de schweiziske luftvåben har alle foretaget deres første flyvning. Skete hhv. 13/12/2007 [A-104; cn 106], 14/12/2007 [A-103; c/n 105], 17/1/2008 [A-105; c/n 107] og 20/2/2008 [A-106; c/n 108].

AFM 6/08 : Luftvåbnet modtog de første 4 af i alt 6 Pilatus PC-21 træningsfly april 2008 ved fabrikken i Stans april 2008. Pilottræning på de nye fly vil formelt begynde juli 2008. Typen afløser de allerede udfasede Hawk T.66 fly og vil primært operere fra Sion luftbasen (vil dog også flyve fra Emmen).

AFM 4/10 : Den schweiziske regering har godkendt anskaffelsen af yderligere 2 Pilatus PC-21 træningsfly. Luftåbnet råder allerede over 6 af disse fly, hvoraf de første 4 som i tjeneste 5/5/2008. De resterende 2 fulgte efter 29/7/2008.

AFM 2/11 : Det schweiziske luftvåben har bestilt yderligere 2 PC-21 træningsfly fra Pilatus Aircraft 17/12/2010.

AFM 6/12 : Yderligere 2 Pilatus PC-21 træningsfly [A-107 (c/n 153) og A-108 (c/n 154)] blev leveret til det schweiziske luftvåben ved Emmen 12/4/2012. Råder dermed over 8 fly af denne type, hvoraf de første 6 blev bestilt jan. 2007. Kontrakt for de 2 sidste blev indgået dec. 2010.

AFM 9/15 : Det schweiziske luftvåben råder over 8 Pilatus PC-21 avancerede træningsfly, som opereres af Jetpiloten-Ausbildungssystem PC-21 (JPAS PC-21) under Kommando Pilotenschule der Luftwaffe 85 ved Emmen. Typen anvendes til træning af jetpiloter, som efterfølgende overføres til luftvåbnets F/A-18C/D Hornet kampfly.

AFM 11/18 : I slutningen af 1990'rne var det klart for det schweiziske luftvåben, at kravet til uddannelse af piloter til F/A-18 Hornet kampfly stillede nye krav til træningsfly. Tidligere var træningen blevet varetaget af PC-7 Turbo Trainer fly samt F-5E/F Tiger II kamptrænere. Men sidstnævnte type var ikke længere avanceret nok, hvorfor der blev truffet den drastiske beslutning af erstatte jetflyene med et propeldrevet træningsfly i form af Pilatus PC-21. Schweiz anskaffede JEPAS-programmet (Jet Pilot Training System) som del af forsvarsbudgettet for 2006. Indledningsvis blev der anskaffet 6 PC-21 fly, som kom i tjeneste 2 år senere. Den første PC-21 prototype [A-101; HB-HYA (c/n 103)] foretog sin første flyvning ved Stans-Buochs 20/7/2007. Det andet eksemplar [A-102; HB-HYB (c/n 104)] foretog sin første flyvning 23/8/2007. Flyene blev senere ombygget for at opfylde luftvåbnets tekniske krav. Yderligere 2 eksemplarer [A-107 og A-108] blev overdraget til luftvåbnet ved Emmen 12/4/2012, hvormed 8 stk. var i tjeneste.

SCW 28/11/23 : Et Pilatus PC-21 avanceret træningsfly fra det schweiziske luftvåben forulykkede ved Emmen Air Base 28/11/2023. Flyet [A-105 (c/n 107)] kørte ud over startbanen under landing, hvorefter de 2 piloter skød sig ud med katapultsæde. Eksemplaret blev svært beskadiget og det vides endnu ikke, om flyet kan repareres. Yderligere træningsflyvninger med denne flytype er blevet udskudt.