Rumænien/H-5

Enhed Eskadrille Base Type Noter
- Escadrile 38 Reconuastere Fetesti-Borcea Harbin H-5 udfaset 2001

AI 4/91 : Det rumænske luftvåben har en operationel eskadrille med 18 Hong 5R rekognosceringsfly ved Borcea. Er en kinesisk-bygget version af det lette sovjetiske bombefly Ilyushin Il-28 Beagle. Typen bruges til observation og rekognoscering, men skal trækkes tilbage fra tjeneste i år.

AFM 2/99 : Det rumænske luftvåben fik leveret 3 kinesisk-byggede Hong-5 bombefly (Il-28 Beagle) i 1970'erne, med 15 mere bestilt. Heraf er 6 fortsat i tjeneste ved en selvstændig rekognosceringsenhed, 38 Squadron, ved Fetesti-Borcea. Omfatter 1 målslæbefly, mens resten anvendes til rekongoscering, ELINT og fotokortlægning.

AFM 12/00 : Escadrile 38 Reconuastere (38. rekognosceringseskadrille) ved Borcea-Fetesti for 2 Harbin H-2R rekkefly og 1 HJ-5 træningsfly i tjeneste, efter at have mistet 1 H-5R målslæbefly 2/8/2000. Typen udfases efter planen medio 2003. Et 3. H-5R (# 310) gennemgår fortiden vedligeholdelse ved Bacau og sættes hurtigst muligt i tjeneste igen.

AFM 3/01 : Alle rekognosceringsfly er blevet samlet ved 2 Escadrila under Grupul 86/Baza Aeriana 86 ved Borcea-Fetesti. Eskadrila 38 ved Borcea med Hong-5 fly er blevet opløst og flyene overført til denne enhed.

AFM 9/02 : Rumænien modtog de første 4 Harbin Hong-5 bombefly i 1971, som blev samlet af Aerostar Bacau med hjælp fra kinesiske teknikere. Blev efterfulgt af 8 fly i 1974, som blev leveret pr. jernbane, samt 2 HJ-5 træningsfly i 1979. Typen foretog sin sidste flyvning 27/8/2001 fra Mihail Kogalniceanu til hjembasen ved Borcea.