Japan/F-2

Antal/type Kontrakt Levering Noter
11 (7/4) F-2A/B FY96 - -
8 (8/0) F-2A/B FY97 - 9 planlagt
9 (2/7) F-2A/B FY98 - -
8 (2/6) F-2A/B FY99 - -
9 (0/9) F-2A/B FY00 - -
47 F-2A/B FY01-FY05 - -
12 (8/4) F-2A/B FY01 - 43-8527?
8 F-2A/B FY02 (plan) - -
5 F-2A/B (7) FY05 - -
22 F-2A/B FY05-09 planlagt -
Enhed Eskadrille Base Type Noter
Dai 3 Kokudan Dai 3 Hikotai Misawa AB F-2A/B ASh
Dai 8 Hikotai Misawa AB F-2A/B 2008
Dai 4 Kokudan Dai 21 Hikotai Matsushima AB F-2B -
Dai 8 Kokudan Dai 6 Hikotai Tsuiki AB F-2A/B ASh
Dai 8 Hikotai Tsuiki AB F-2A/B ex-Misawa 2016

WAPJ 25/96 : Den første af i alt 4 Mitsubishi FS-X flyvende prototyper begyndte test på jorden ved Komaki 14/9/1995 og foretog sin første flyvning ved Komaki lufthavnen, Nagoya 9/10/1995. Var blevet forsinket i flere uger pga. tekniske problemer. Endnu en ensædet prototype forventes klar dec. 1995, efterfulgt af 2 tosædede versioner i 1996 til flyveudviklingsprogrammet. Det japanske luftvåben har planer om at anskaffe op til 141 fly af denne type. Heraf vil 74 stk. udruste 3 kampeskadriller til afløsning af 77 Mitsubishi F-1 kampfly ved Misawa og Tsuiki luftbaserne fra 1999, mens 21 fly vil tilgå OCU og 9 stk. leveres til luftvåbnets opvisningshold Blue Impulse. Yderligere 8 eksemplarer vil blive opereret af Tactical Fighter Training Group, 2 stk. skal bruges til vedligeholdelsestræning, mens resten holdes i reserve på rotationsbasis for at afløse mistede fly samt modeller under eftersyn og vedligeholdelse. FS-X prisstigninger kunne reducere disse programantal med op til 50 procent.

AFM 6/96 : Den første prototype [63-0001] af Mitsubishi XF-2A kampflyet (tidligere kendt som FS-X) er blevet leveret til det japanske luftvåbens Air Development & Test Wing ved Gifu, nær Nagoya med henblik på testflyvninger. Flyet var formelt blevet overdraget 22/3/1996. Den anden prototype, som havde foretaget sin første flyvning 13/12/1995, forventes at blive leveret juni 1996, efterfulgt af 2 tosædede XF-2B prototyper hhv. aug. 1996 og okt. 1996. Samtlige prototyper vil deltage i testforløbet, som omfatter 1.000flyvninger frem til 1998. Derefter vil de første produktionsfly blive leveret fra 1999. To statiske XF-2 fly er ligeledes i brug til test af opslidning og strukturelle belastninger ved luftvåbnets Technical Research and Development Institute's faciliteter ved Tachikawa.

AFM 11/00 : Mitsubishi leverede det første serieproducerede F-2 kampfly til det japanske luftvåben 25/9/2000 ved Komaki Minami [F-2A # 03-8503]. Samlingen af dette fly var startet 12/1/1999 og det havde foretaget sin første flyvning 12/10/1999. Mitsubishi vil levere 19 F-2 inden udgangen af FY2000, som slutter 31/3/2000. Omfatter 15 F-2 [03-0503>0517 og 4 F-2B 03-8103>8106]. # 03-8504 vil tilgå Dai 1 Jukka Gakko (1. tekniske skole) ved Hamamatsu AB til vedligeholdelsestræning og de andre 18 til Dai 3 Hiko-tai/Dai 3 Kokudan (3. eskadrille/3. luftafdeling) ved Misawa AB, hvor de afløser Mitsubishi F-1. Primære opgave er angreb på skibe. Prototyper omfatter 2 XF-2A og 2 XF-2B fra FY96>00. Typen blev valgt af luftvåbnet i 1988. Er en modificeret F-16 ved større vingeareal og ny radar fra Mitsubishi Electric Co. Hidtil er 45 F-2 bestilt i FY 2000 og har anmodet om yderligere 13 i FY 01. 130 fly er planlagt.

AFM 2/01 : 3 Hikotai ved Misawa har modtaget de første F-2 kampfly. F-2A # 03-8503 blev leveret til luftvåbnet 25/0/2000, efterfulgt af F-2A 03-8504 (28/11/2000), F-2A 03-8505 (15/12/2000), F-2B 03-8103 (1/12/2000), F-2B 03-8104 (18/11/2000), F-2B 03-8105 (18/12/2000), F-2A 03-8507 (20/12/2000), F-2A 03-8506 (22/12/2000) og F-2A 03-8509 (22/12/2000).

JAWA 03/04 : Luftvåbnet ønsker i alt 82 F-2A kampfly til afløsning af Mitsubishi F-1 samt 50 tosædede F-2B til afløsning af T-2/2A.

AI 5/04 : Luftvåbnet har bestilt yderligere 6 F-2 kampfly. Dermed er i alt 71 stk. blevet bestilt, hvoraf 45 er leveret pr. feb. 2004.

AFM 10/04 : Japan planlægger at afslutte produktionen af Mutsubishi F-2 jagerbombere tidligere end først planlagt. Oprindeligt skulle 141 fly leveres, inkl. 83 ensædede F-2A og 58 tosædede F-2B. Blev senere reduceret med 11 F-2B fly til i alt 130 stk. Hidtil er 71 fly kommet i tjeneste og yderligere 5 vil blive bestilt. Næste finansår, som starter 1/4/2005, vil omfatte 10-20 fly mere, hvorefter produktionen muligvis vil blive stoppet.

AFM 1/05 : Det senest producerede Mitsubishi F-2A kampfly [43-8527] er det 27. ensædede eksemplar.

AI 4/05 : Mitsubishi F-2A # 31 [53-8531] tilgik 6th Hikotai under 8th Kokudan ved Tsuiki ultimo 2004. Typen afløser luftvåbnets sidste Mitsubishi F-1 fly ultimo 2005>primo 2006.

AFM 6/05 : Luftvåbnet har bestilt yderligere 5 Mitsubishi F-2 kampfly. Dermed er i alt 76 stk. blevet bestilt. Produktionen forventes at slutte efter kun yderligere 10 eller 20 fly. Fly nr. 31 (53-8531) blev leveret 20/1/2005, mens fly nr. 32 (53-8532) foretog sin første flyvning ved Nagoya-lufthavnen 14/1/05.

AFM 2/06 : Mitsubishi F-2B # 33-8119 er i tjeneste ved 4th Kokudan/21st Hikotai ved Matsushima.

AFM 6/06 : Luftvåbnet har bestilt yderligere 6 Mitsubishi F-2 jagerfly 31/3/2006. Dermed er i alt 81 fly blevet bestilt, hvoraf 60 er leveret.

AFM 6/07 : Den japanske regering har godkendt produktionen af i alt 94 F-2 kampfly. Heraf er 86 allerede bestilt og 71 leveret. Lockheed Martin i USA leverer dele til flyet, inkl. den bagerste del af kroppen.

AFM 1/08 : Det sidste af i alt 33 Mitsubishi F-2B tosædede kampfly [73-8133] er nu færdigbygget og foretog sin første flyvning 30/10/2007.

AFM 1/08 : Et F-2B kampfly [43-8126] fra 4 Kokudan/21 Hikotai styrtede ned under take-off fra Nagoya lufthavnen 31/10/2007. Begge besætningsmedlemmer forblev i flyet og blev såret. Flyet havde været til eftersyn hos Mitsubishi ved Komaki Minami, men 2 flyvekontrolsensorer blev forbundet forkert.

AFM 6/08 : Japan bestilte de sidste 8 Mitsubishi F-2 kampfly til luftvåbnet april 2008. I alt 94 ensædede F-2A og tosædede F-2B fly blev autoriseret ud af i alt 130 oprindeligt planlagt. Lockheed Martin vil begynde at levere komponenter til denne 12. og sidste kontrakt 9/08. Har allerede leveret dele til de første 83 fly. Den endelige samling foretages af Mitsubishi ved Nagoya i Japan. Ved udgangen af FY2008 vil de første 76 fly være leveret.

AFM 5/11 : Den nordøstlige del af Japan blev ramt af et kraftigt jordskælv og efterfølgende tsunami 11/3/2011. Vandmasserne ramte bl.a. Matsushima AB, som huser 21st Dai Hikotai med 20 Mitsubishi F-2B kamptrænere. 18 af disse fly menes at være blevet oversvømmet og er sandsynligvis ødelagt. Luftvåbnet har modtaget 32 F-2B, så dette betragtelige tab vil sandsynligvis påvirke pilottræningen voldsomt. Da USA har afvist at levere F-22A Raptor jagerfly som svar på Japans FX jagerprogram, er det blevet besluttet at anskaffe yderligere 20 stk. ensædede F-2A fly.

AFM 12/11 : Mitsubishi leverede det sidste F-2 multirolle kampfly til det japanske luftvåben 27/9/2011. I alt 98 stk. er blevet bygget over de sidste 16 år. Typen, som er en forstørret version af F-16 Fighting Falcon, blev udviklet i samarbejde med Lockheed Martin. Foretog sin første flyvning 7/10/1995. I alt 64 ensædede F-2A og 14 (34?) tosædede F-2B er blevet produceret. 18 F-2B fly fra 21st Dai Hikotai blev oversvømmet af tsunami 11/3/2011 ved Matsushima AB. Af disse vil 6 blive repareret, mens de 12 andre ophugges.

AFM 2/14 : Mere end 2 år efter at en ødelæggende tsunami bl.a. oversvømmede det japanske luftvåbens base ved Matsushima 11/3/2011, er det kommet frem, at mange af de 18 beskadigede Mitsubishi F-2B kampfly vil blive repareret. Flyene blev opereret af omskolingsenheden 4 Kokudan/21 Hikotai. Tidligere er det blevet oplyst, at 12 af flyene var for ødelagte til at blive ombygget. Men de nuværende planer menes at omfatte 13 fly, mens de sidste 5 skal bruges til reservedele. Flyene får bl.a. monteret nye komponenter leveret af Lockheed Martin.

AFM 9/17 : Den japanske regering har planer om at udruste luftvåbnets F-2 jagerfly med ASM-3 supersoniske sømålsmissiler. Forsvarsbudgettet for FY2018 omfatter midler til at starte masseproduktion af ASNM-3 missiler fra 2018. Missilet, der udvikles af Mitsubishi Heavy Industries som XASM-3, har en topfart på omkring Mach 3.