Partenavia (Vulcanair) P.68 Observer Italien

P.68 Observer fra det italienske politi

LANDE
Bahamas
Chile
Italien
Storbritannien

AFM 11/07 : Bahamas forsvarsstyrke har et Partenavia PA-68 Observer fly på bestilling. Vil blive brugt til at forbedre grænsesikkerheden.

AFM 4/09 : Vulcanair i Italien leverede et P68C fly [C6-CDF; c/n 449/C] til Royal Bahamas Defence Force 2/09. Er stationeret ved Nassau IAP, New Providence Island.

AFM 7/09 : Bahamas forsvarsstyrkes nye Vulcanair P68C fly [C6-BDF; c/n 449/C] kom formelt i tjeneste ved Nassau/Lynden Pindling IAP 18/5/09. Typen vil primært blive brugt til sikkerhedspatruljering, overvågning og rekognoscering. Kan ligeledes nedkaste nødudstyr.

FG 30/9/15 : Chile har 25/9/2015 bestilt 7 Vulcanair P68 Observer 2 maritime overvågningsfly til flåden og det maritime politi. Flyene vil desuden blive brugt til transport, SAR, rekognoscering og ambulanceflyvninger. Typen, som har en rækkevidde på op til 800 sømil, er forsynet med 2 Lycoming IO-360-A1B6 motorer, infrarødt kamera samt AIS-modtager til identifikation af flådefartøjer. Forventes leveret 2016>2017.

AFM 11/15 : Vulcainair skal levere 7 P68 Observer 2 fly til den chilenske flådes flyvetjeneste (Aviación Naval) 2016>2017. Den planlagte anskaffelse blev præsenteret af producenten 29/9/2015. Kontrakten var blevet godkendt af Chile's Dirección General del Territorio Maritimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR) 25/9/2015. De nye fly skal bruges til SAR, maritim lovhåndhævelse, rekognoscering, ambulanceflyvninger samt transportopgaver. Forsynes bl.a. med AIS-system til identifikation af skibe, IR-kamera mv. Typen skal afløse flådens aldrende Cessna O-2A Skymaster fly, som opereres af VC-1 ved Base Aeronavale Concón, Viña del Mar.

AFM 1/16 : Storbritanniens National Police Service (NPAS) har for nylig anskaffet 4 Vulcanair P68 fly. Kontrakten blev præsenteret af hovedkontraktøren Airborne Technologies i Østrig 7/9/2015. L-3 WESCAM modtog 7/12/2015 ordre fra Airborne Technologies for 4 MX-10 elektro-optiske/infrarøde (EO/IR) sensorsystemer til disse fly. Systemerne vil blive leveret fra marts 2016. NPASD har hidtil primært opereret helikoptere.

AFM 9/16 : Det første Vulcainair P68 Observer 2 fly [321] kom formelt i tjeneste ved den chilenske flåde under ceremoni ved Base Aeronaval Concón (tidligere kendt som Base Aeronaval Viña del Mar) 1/7/2016. I alt 7 fly af denne type vil tilgå Escuadrón de Propósitos Generales/VC-1. De 2 næste fly ville ankomme med skib til Valparaiso nogle få dage sener, efterfulgt af 2 mere ultimo 2016 og det sidste par i løbet af de første måneder af 2017. Typen afløser flådens Cessna O-2A Skymaster fly, som har været i tjeneste siden 1980erne. Skal bruges til SAR, maritime politiopgaver, ambulanceflyvninger og generel transport. Flyene vil foruden Concón også operere fra detachementer ved Iquique og Puerto Montt, senere også Talcahuano. Vulcanair havde præsenteret ordren 29/9/2015 efter godkendelse fra Chile's Dirección General del Territorio Marítimo y marina Mercante (DIRECTEMAR). Flyenes specialudstyr omfatter et automatisk identifikationssystem (AIS) til skibsidentifikation samt infrarødt kamera.

AFM 5/17 : Syv nyligt leverede Vulcanair P68 Observer 2 fly fra Aviación Naval de Chile er blevet fremvist ved flådens flyvestation Concón, Viña del Mar 16/3/2017. Flyene vil blive stationeret ved forskellige lokaliteter rundt omkring i landet, med undtagelse af Punta Arenas i den sydlige del af landet. P-68 afløser flådens O-2A Skymaster fly til SAR-opgaver, lovhåndhævelse, observation og forbindelsesopgaver på vegne af den chilenske kystvagt, Dirección del Territorio Maritimo y Marina Mercante (Directemar).