IAI Tzukit Israel

Det israelske opvisningshold med Tzukit træningsfly

LANDE
Israel

Enhed Eskadrille Base Type Noter
FTS - Hatzerim Tzukit -

AFM 8/08 : Det israelske luftvåben erhvervede et stort antal Fouga CM.170 Magister jettrænere fra forkellige kilder i begyndelsen af 1960'erne. I midten af 1980'erne ombyggede IAI 86 af disse fly til Tzukit standard, hvoraf ca. 40 fortsat er i tjeneste.

AFM 12/08 : Et IAI Tsukit træningsfly stytrede ned 22/10/08. Flyet var lettet fra Hatzerim AB. Begge besætningsmedlemmer blev dræbt.

AFM 8/10 : Det israelske luftvåben satte 25 IAI Zukit (Thrush) jettrænere til salg 10/6/10 efter at typen er blevet afløst af Hawker Beechcraft T-6 Efroni (Lark) fly. Flyet er udviklet fra det franske Fouga CM.170 Magister og i alt 86 fly blev leveret fra 1981. Zukit forventes ormelt at blive udfaset 7/7/10, præcis 50 år efter at Magister kom i tjeneste.