Tyskland | Dassault/Dornier Alpha Jet

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
JBG 41 - Husum Alpha Jet opløst 3/1993
JBG 43 1 Staffel Oldenburg Alpha Jet opløst 9/1993
JBG 44 - Beja, Portugal Alpha Jet (18) Leipheim; opløst
JBG 49 1. Jagdbomberstaffel Fürstenfeldbruck Alpha Jet opløst
2. Jagdbomberstaffel Fürstenfeldbruck Alpha Jet opløst

AFW/84 : Det tyske luftvåbens Aeritalia (Fiat) G.91 angrebsfly bliver afløst af Dassault/Dornier Alpha Jet 1A lette kampfly. Det første produktionseksemplar blev leveret til Luftwaffe i slutningen af 1978 efter en jomfruflyvning april samme år, De 2 første Alpha Jet fly blev brugt til teknisk træning af jordpersonel ved Fassberg, mens det næste par fly gennemgik intensive testflyvninger ved Manching. Omskoling af piloter og taktisk træning vil efter planen blive opstartet ved Waffenschule 50/JaboG 49 (Jagdbombergeschwader), Fürstenfeldbruck feb. 1979. Alpha Jet vil herefter afløse G.91R fly ved Decimomannu på Sardinien, hvor de bliver brugt til våbentræning, mens kampregimenterne LeKG 41 (Leichte Kampfflugzeuggeschwader) og LeKG 43 ved hhv. Husum og Oldenburg bliver operationelle med Alpha Jet fly i 1980-81. Disse enheder vil få de nye betegnelser JaboG 41 og JaboG 43 for at afspejle deres rolle som jagerbombere. Dornier skulle efter planen færdiggøre de første 8 Alpha Jet produktionsfly frem til udgangen af 1978, hvorefter produktionsraten forøges til op til 6 stk. pr måned. De sidste af i alt 200 eksemplarer skulle være i tjeneste i foråret 1982. Luftwaffe's Alpha Jet fly vil i modsætning til det franske luftvåbens modeller have en vigtig kamprolle foruden deres træningsopgaver. Typen er bevæbnet med en Mauser 27mm kanon og kan medføre en våbenlast på 2.000 kg på 4 våbenstationer under vingerne. Flyenes opgaver omfatter bekæmpelse af helikoptere, rekognoscering samt nærluftstøtte og træning.

EWAP/86 : Det tyske luftvåben har modtaget de sidste af i alt 173 Dornier Alpha Jet lette kampfly. Typen opereres af Jbg-41 ved Husum, Jbg-43 ved Oldenburg samt Jbg-49 ved Fürstenfeldbruck, hver med 51 fly fordelt mellem 2 eskadrille. Jbg-41 og Jbg-43 er dedikerede jagerbomberenheder, mens en eskadrille under Jbg-49 fungerer som omskolingsenhed. Desuden er 18 Alpha Jet fly stationeret ved Luftwaffenkommando Beja i Portugal. I en krisesituation vil denne enhed blive Jbg-44 ved Leipheim.

AFM 7/90 : Et Alpha Jet kampfly [41+60] fra JbG 41 ramte fugl over Nordsøen 13/3/1990 og styrtede ned nord for Jever under forsøg på nødlanding der. Piloten skød sig ud med katapultsæde.

AFM 10/91 : Det tyske luftvåben vil udfase sine Alpha Jet jagerbombere frem til 1993. De 3 enheder (JbG.41 ved Husum, JbG.43 ved Oldenburg og JbG.49 ved Furstenfeldbruck) vil blive opløst. Det overvejes dog at beholde en eskadrille med omkring 20 fly til træningsopgaver. Et antal fly vil muligvis blive overført til det portugisiske luftvåben.

WAPJ 10/92 : Det tyske luftvåbens 1 Staffel med Alpha Jet lette angrebsfly under JBG 43 ved Oldenburg, som har NATO betegnelsen 431 Squadron, vil blive opløst inden april 1992. JBG 43 skulle efter planen have fortsat som en afdeling med kun en eskadrille i endnu et år eller mere, men Tyskland ønsker nu at udfase alle 166 tilbageværende (fra 175 stk. leveret) Alpha Jet fly i løbet af 1992. Typens opgaver til støtte for NATO ACE Mobile Force vil blive overtaget af RF-4E Phantom II rekognosceringsfly (indtil de også bliver trukket tilbage) samt Tornado jagerbombere. Frankrig har planer om at anskaffe 30 Alpha Jet fly, mens Portugal er interesseret i 50 stk., som sandsynligvis vil blive leveret som tysk militærhjælp.

WAPJ 15/93 : Det tyske luftvåben lukkede luftbasen ved Husum ultimo jan. 1993, efter at JBG 41 var blevet opløst en måned tidligere. Nogle få Alpha Jet kampfly fra JBG 41 vil fortsat operere fra Schleswig, indtil deres piloter bliver i stand til at indlede omskoling til andre flytyper.

AFM 10/93 : JBG43 ved Oldenburg med Alpha Jet kampfly blev opløst sept. 1993.

WAPJ 17/94 : Det tyske luftvåben opløste Jagdbombergeschwader (JBG) 43 med Alpha Jet angrebsfly [inkl. 40+80] ved Oldenburg 30/9/1993. Enheden var blevet dannet 1/10/1964 med F-86 Sabre kampfly og begyndte at omstille til Fiat G91R maj 1966. Ændrede efterfølgende navn til Leichtenkampfgeschwader 43 maj 1967. Blev omdannet som en JBG-enhed 1/10/1979 som forberedelse til levering af Alpha Jet fly, som begyndte jan. 1981. Var operationel med denne flytype 1/4/1981, men havde mistet halvdelen af sin styrke frem til april 1992.

AFM 11/97 : Luftvåbnets sidste Alpha Jet fly blev udfaset fra regulær tjeneste 30/6/1997 efter ceremoni ved Fürstenfeldbruck. Samtidig blev Fluglehrgruppe opløst. Enheden har kun haft 11 fly tilbage i de sidste par måneder. Over 100 fly er nu oplagret på basen og afventer skrotning. Kun omkring 6 fly vil blive beholdt til testopgaver ved WTD 61, Manching. Disse forventes også udfaset inden årets udgang.

WAPJ 32/98 : Det tyske luftvåbens sidste 11 Alpha Jet jettrænere blev formelt udfaset ved Fürstenfeldbruck 30/6/1997, Størstedelen af de 175 Alpha Jet, som oprindeligt var blevet leveret af Dornier til Luftwaffe fra marts 1979, blev opereret af 3 lette jagerbomberafdelinger (JBG 41, 43 og 49) frem til 1993. Derefter blev 2 af disse afdelinger opløst, mens deres Alpha Jet fly blev trukket tilbage fra tjeneste. Derefter var 34 fly tilbage i tjeneste til træningsopgaver, som nu gennemført i USA.

AFM 2/98 : De sidste 4 Alpha Jet fly [40+01, 40+02, 40+56 og 41+39] blev udfaset fra WTD 61 ved Manching 13/11/1997. Var de sidste fly af denne type i tysk tjeneste. I alt 105 fly er oplagret ved Fürstenfeldbruck.