Thailand | Fokker F27

Enhed Eskadrille Base Type Noter
1 Wing 102 Squadron U-Tapao F27-200ME MP
2 Wing 201 Squadron Songkhla F27-400M TP

IDR 12/85 : Den thailandske flåde har bestilt sit fjerde Fokker F27 Maritime patruljefly til levering medio 1986.

EWAP/86 : Den thailandske flåde modtog 3 Fokker F.27 maritime patruljefly i 1984, som har hovedbase ved U-Tapao.

AI 11/88 : Den thailandske flåde har bestilt 6 AGM-84 Harpoon sømålsmissiler til sine F27MPA Maritime patruljefly.

WAPJ 29/97 : Flåden modtog 3 Fokker F27MPA Maritime Enforcer Mk 1 [10663/1109, 10666/1110, 10676/1111] ASW-fly i 1984. Typen er forsynet 6 våbenstationer, overvågningsradar og kan medføre AGM-84 Harpoon sømålsmissiler, Marconi Stingray torpedoer og dybdebomber. Da et fly gik tabt 2/84 blev et fjerde fly leveret 4/87 (# 10676). Modtog desuden 2 Fokker F27 Mk 400 fly (# 2211/2212) i 1988-89, som bl.a. bruges til SAR og målslæbning.