El Salvador/Pillán

LUFTVĊBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
Brigada Aérea 1 Escuela de Aviación Militar Ilopango T-35B Pillán (4-5) -

AFM 3/98 : I april 1998 vil luftvċbnet i El Salvador modtage 5 ex-chilenske ENAER Pilla T-35B trĉningsfly. Omfatter fly # 101 (c/n 108), 134 8c/n 188), 140 (c/n 195), 146 (c/n 201) og 148 (c/n 209).

WAPJ 39/99 : Escuela de Aviación Militar er del af Brigada Aérea 1 ved Ilopango. Modtog 5 T-35B Pillán fra ENAER i 1988 til basistrĉning. Fly omfatter # 70 og 71.

AFM 12/07 : Luftvåbnets T-35B Azul træningsfly opereres af CIMA (Centro de Educación e Instrucción Militar Aeronáutico ved Primera Brigada Aérea, Ilopango.

AFM 7/19 : Luftvåbnet i El Salvador etablerede Centro de Educación e Instrucción Militar Aeronáutico (CIMA/Centre for Education and Military Aeronautical Instruction) 16/7/1987 til uddannelse af flybesætninger og teknisk personel. Centret rapporterer direkte til luftvåbnets hovedkvarter og består af 3 underenheder. Omfatter Escuela de Aviación Militar (EAM/Military Aviation School)ved Base Aérea de Ilopango, som råder over et enkelt ENAER T-35A Pillán samt 3 T-35B-3 Pillán træningsfly til basistræning. Oprindeligt blev 7 Pillán fly leveret fra slutningen af 1990'erne (2 T-35A og 5 T-35B-3), men 3 eksemplarer er gået til ved ulykker. Flyene, som har fået det lokale navn Azul (Azure), skulle efter hensigten gradvist afløse luftvåbnets SOCATA MS893 Rallye 235GT Aguila fly.