Argentina | Dassault Super Étendard

Enhed Eskadrille Base Type Noter
3 Escuadra Aeronaval 2 ESCA Comandante Espora Super Étendard -

ESCA = Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque

EWAP/86 : 3 Escuadra Aeronaval ved BA Comandante Espora, Bahia Blanca består bl.a. af 2 Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque med Dassault Super Étendard kampfly. I alt 14 fly blev leveret 1981-82.

WAPJ 28/97 : Et Super Étendard [3-A-203] blev ødelagt ved styrt 30/5/1996. Dette fly havde affyret AM-38 Exocet sømålsmissiler mod den britiske destroyer HMS Sheffield og transportfartøjet Atlantic Conveyer under Falklandskrigen i 1982. Flyet ramte jorden under flyvning i lav højde ved Punto del Indio luftbasen. Piloten blev dræbt.

AFM 12/17 : Ifølge det argentinske forsvarsministerium vil 5 udfasede Super Étendard Modernisé (SEM) kampfly [1 (bygget 1978), 31 (bygget 1980), 41 og 44 (begge bygget 1981) og 51 (bygget 1982) fra den franske flåde blive overført til Comando de Aviación Naval Argentina (COAN/Argentine Naval Aviation Command) til brug som reservedele. Flyene leveres med deres motorer samt 10 ekstra motorer som del af en pakke på 9.000 reservedele. Aftalen omfatter desuden en flysimulator samt udstyr til kalibrering og vedligeholdelse. COAN's flåde på 11 tilbageværende Super Étendard fly har været oplagret i de seneste 3 år og reservedelene fra Frankrig vil bringe dem tilbage til tjeneste.

AFM 6/18 : Leveringen af udfasede Super Étendard Modernisé (SEM) kampfly fra den franske flåde til Argentina er blevet forsinket, da Frankrig afventer betaling fra Argentina. Flyene opholder sig fortsat i Frankrig, mens man afventer den fulde kontraktbetaling. Anskaffelsen af de 5 fly blev annonceret af de to landes præsidenter 2/2/2018. Argentina forventes at modtage 5 fly [1, 31, 41, 44 og 51), 10 motorer, reservedele samt en flysimulator. Hvert fly har mere end 100 flyvetimer tilbage.

AFM 6/19 : Fem Super Étendard Modernisé (SEM) kampfly [1 (bygget 1978), 31 (1980), 41 og 44 (begge 1981) samt 51 (1982)] anskaffet for den argentinske flådes luftkommando (Comando de Aviación Naval Argentina (COAN)/Argentine Naval Aviation) begyndte deres rejse til Sydamerika 17/4/2019. Flyene og en stor mængde reservedele, inkl. motorer, forlod den franske havn Radicatel i nærheden af Le Havre ombord på fragtskibet Lily Auerbach. Fartøjet forventes at nå Bahia Blanca, Argentina 10/5/2019. Leveringen af flyene er blevet forsinket efter at en kontrakt for deres anskaffelse var blevet underskrevet primo 2018. Når SEM flyene ankommer til Argentina, vil de blive transporteret med lastbil til Base Aeronaval Comandante Espora, for processen for at bringe dem tilbage til tjeneste vil begynde. Typen vil tilgå den reaktiverede 2° Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque (2nd Naval Aviation Fighter and Attack Squadron). Enheden råder allerede over 10 Super Étendard fly, som blev modtaget fra 1981 og frem, men disse er ikke længere operationelle pga. mangel på reservedele. Ifølge planen vil 2 af flyene anskaffet fra Frankrig blive gjort operationelle, inden arbejdet på at aktivere en del af den eksisterende flåde startes.

AFM 7/19 : Comando de Aviación Naval Argentina (COAN/Argentine Naval Aviation) har modtaget de 5 Super Étendard Modernisé (SEM) kampfly anskaffet fra Frankrig. Flyene [1 (bygget 1978), 31 (1980), 42 og 44 (begge 1981) samt 51 (1982)], som tidligere havde været i tjeneste ved den franske flåde, ankom til havnen ved Bahia Blanca 11/5/2019 ombord på fragtskibet Lily Auerbach. Fartøjet havde forladt Frankrig 17/4/2019. SEM-flyene vil blive opereret af 2° Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque (2nd Naval Aviation Fighter and Attack Squadron) ved Base Aeronaval Comandante Espora. Eskadrillens eksisterende flåde på 10 Super Étendard fly havde fået flyveforbud i 2011 pga. mangel på reservedele. To af de brugte fly fra den franske flåde vil blive gjort flyvedygtige først for at træne nye piloter. Derefter vil arbejdet begynde med at gendanne de ældre fly — som faktisk har færre flyvetimer en SEM-flyene. Når tjenestetiden for de tidligere franske flådefly udløber, er det planen at overføre deres mere moderne flyelektronik til de oprindelige Super Étendard fly.

AFM 7/23 : Argentina har opgivet sine planer om at reaktive 5 udfasede Dassault-Breguet Super Étendard IVM maritime kampfly fra den franske flådes flyvetjeneste. Flyene var blevet anskaffet i 2019, men det har ikke været muligt at bringe flyene tilbage til operationel tjeneste. Flyene var sammen med tilhørende reservedele – inkl. ekstra radarer og motorer – blevet anskaffet af Argentina for $12,5 mio. og ankom til landet med skib maj 2019. Men siden Super Étendard flyene ankom, har den argentinske flåden uden held prøvet at reaktivere flyene til operationel tjeneste. Derfor har flyene stået på jorden, indtil det blev besluttet helt at opgive reaktiveringsplanerne. Argentina har længe kæmpet med at holde sine kampfly i aktiv tjeneste. Årsagen til at holde de tidligere franske Super Étendard fly på jorden hænger sammen med behovet for nye pyrotekniske anordninger til kampflyenes katapultsæder, som blev produceret af det britiske firma Martin-Baker. Efter at Falklandskrigen sluttede i 1982, indførte Storbritannien sanktioner mod Argentina for at forhindre landet i at anskaffe både våben og militærudrustning, som indeholdt britisk fremstillede komponenter. Selvom Argentina prøvede at afhjælpe dette ved at udvikle et alternativt system, blev projektet opgivet pga. mangel på til rådighed værende midler. Argentina er den eneste tilbageværende operatør af Super Étendard fly, selvom ingen af flyene er i en operationsdygtig tilstand. Den argentinske flåde har opereret med fly af denne type siden 1979 og typen blev berygtet ved at sænke britiske skibe med fransk-udviklede Exocet sømålsmissiler under Falklandskrigen. Mens det ikke vides, hvor mange Super Étendard fly der i dag er tilbage i den argentinske flådes beholdninger, antyder rapporter, at 9 eksemplarer kunne returneres til operationel brug, foruden disse 5 tidligere franske IVM modeller leveret i 2019.