Egypten | Dassault Rafale

LUFTVÅBNET

Enhed Eskadrille Base Type Noter
203rd Tactical Fighter Wing Storm 34th TFS Wild Wolves Cairo-West/Gebel El Basur AB [1] Rafale DM/EM dannet 2015
36th TFS Lions Cairo-West/Gebel El Basur AB Rafale DM/EM -

[1] Detachement ved Habata

FG 16/2/15 : Thales har bekræftet, at Egypten har bestilt 24 Dassault Rafale kampfly. Typen var blevet udvalgt 12/2/2014. Egypten opererer allerede 3 flytyper fra Dassault, inkl. Alpha Jet, Mirage 5 og Mirage 2000. Thales skal levere radarer, EW-, kommunikations-, navigations- samt IFF-systemer til flyene.

AFM 3/15 : Egypten menes at være tæt på at indgå kontrakt for anskaffelsen af 24 Dassault Rafale kampfly. Desuden forhandler Dassault med Qatar om levering af 36 Rafale fly, inkl. fast ordre på 24 fly samt option på 12 mere.

AFM 4/15 : Egypten er blevet den første eksportkunde, der har placeret en fast kontrakt for Dassault Rafale kampfly. Aftale for levering af i alt 24 fly blev indgået 16/2/2015. Omfatter 16 tosædede og 8 ensædede fly til det egyptiske luftvåben, samt våbenpakke i form af Mica luft-til-luft missiler, Sagem AASM luft-til-jord præcisionsammunition samt Scalp krydsermissiler. Sidstnævnte sandsynligvis af versionen Black Shaheen, der blev udviklet til de Forenede Arabiske Emirater. For at fremskynde leveringen, vil de første 3 fly komme fra bestillinger til det franske luftvåben, således at de kan leveres aug. 2015. Resten følger med 5 fly om året.

AFM 5/15 : De 3 første Dassault Rafale kampfly [B352, B353 og B354] til det egyptiske luftvåben menes allerede at være blevet overført fra fabrikken ved Bordeaux-Merignac til Istres, hvor de skal gøres klar til levering. Egypten indgik kontrakt for 24 Rafale fly 16/2/2015, ifølge hvilken de 3 første fly skulle komme fra produktionslinjen allerede under bygning til det franske luftvåben. Typen forventes at foretage forbiflyvning over Suez-kanalen 5/8/2015.

FG 15/6/15+AFM 8/15 : Det egyptiske luftvåbens 24 kommende Dassault Rafale kampfly vil blive bevæbnet med bl.a. AASM Hammer luft-til-jord våbensystemer fra den franske producent Sagem. Kontrakt blev indgået under Paris Air Show 15/6/2015 og omfatter 3 forskellige versioner med hhv. INS/GPS-, IR- og laserstyring. Vil blive leveret fra ultimo 2016. AASM, som giver standard bomber præcision og fremdrift, har en rækkevidde på op til 60 km og kan bruges i alt slags vejr, dag og nat mod både stationære og bevægelige mål. Systemet har været i tjeneste ved det franske luftvåben og flåden siden 2008.

FG 20/7/15 : Dassault har leveret de første 3 Rafale B kampfly til det egyptiske luftvåben, kun 5 måneder efter indgåelse af kontrakt for 24 fly. Flyene, som oprindeligt var bestilt til det franske luftvåben, blev overdraget ved Istres flytestcentret i det sydlige Frankrig, hvorefter de vil blive fløjet til Cairo 21/7/2015. Piloter og teknikere fra Egypten har allerede modtaget træning i Frankrig. Kontrakten omfatter i alt 8 ensædede Rafale C samt 16 tosædede Rafale B-modeller.

AFM 9/15 : De 3 første Dassault Rafale DM multirolle kampfly [9201 (DM01; ex B352), 9202 (DM02; ex B353) og 9203 (DM03; ex B354)] til det egyptiske luftvåben blev overført fra Frankrig til Cairo 21/7/2015. Flyene var formelt blevet overdraget under ceremoni ved Dassault Aviation's flytestcenter ved Base Aérienne 125 Istres-Le Tube dagen før. Kontrakt for i alt 24 fly, inkl. 16 tosædede Rafale DM og 8 ensædede Rafale EM, blev indgået 16/2/2015. Typen tilgår 203rd Tactical Fighter Wing Storm/34 Squadron Wild Wolves. De 3 første fly var under produktion til det franske luftvåben, men blev på produktionslinjen overført til Egypten for at sikre en hurtig levering. Resten af flyene bygges specifikt for Egypten og leveres med 5 stk. om året.

AFM 3/16 : Yderligere 3 Dassault Rafale kampfly til det egyptiske luftvåben ankom til Cairo 28/1/2016. Dette parti omfatter 3 tosædede Rafale DM fly [DM04, DM05 og DM06]. Det første parti [9251 (DM01/RAB52), 9252 (DM02/RAB53) og 9253 (DM03/RAB54)] var blevet leveret 21/7/2015. Egypten indgik kontrakt for i alt 24 Rafale fly 16/2/2015, inkl. 16 tosædede DM og 8 ensædede EM versioner. Typen er tilgået 203rd Tactical Fighter Wing Storm/34 Squadron Wild Wolves.

AFM 8/16 : Det første ensædede Dassault Aviation Rafale EM kampfly [EM01] til det egyptiske luftvåben foretog sin første flyvning ved Bordeaux-Merignac 1/7/2016. Flyet vil efterfølgende blive overført til Base Aérienne 125 Istres-Le Tube for yderligere testflyvninger. Forventes leveret til Egypten primo 2017. Er det syvende Rafale fly til det egyptiske luftvåben, efter at 6 tosædede Rafale DM fly allerede er blevet leveret. Heraf ankom de 3 første eksemplarer til Egypten 21/7/2015, efterfulgt af 3 mere 28/1/2016. I alt 24 Rafale fly er på bestilling, inkl. 16 Rafale DM og 8 Rafale EM.

FG 10/4/17 : Det tredje parti på 3 Dassault Rafale kampfly menes at være blevet leveret til det egyptiske luftvåben primo april 2017. Yderligere 5 fly vil blive overført i løbet af 2017. I alt 24 fly af denne type er på bestilling.

AFM 9/17 : Yderligere 2 Dassault Rafale kampfly er blevet leveret til det egyptiske luftvåben. De ensædede Rafale EM eksemplarer [9254 og 9255] ankom til Cairo-West Air Base 26/7/2017. Dermed har luftvåbnet modtaget i alt 11 Rafale fly, mens yderligere 3 stk. forventes at ankomme inden årets udgang. De sidste 10 fly på bestilling vil alle blive leveret i løbet af 2018. Egypten anskaffer i alt 16 tosædede Rafale DM og 8 ensædede Rafale EM kampfly, hvoraf de første 3 stk. ankom til Cairo 21/7/2015. Yderligere 3 eksemplarer blev leveret 28/1/2016, efterfulgt af 3 mere 4/4/2017. Typen opereres af 34 Squadron Wild Wolves, som er underlagt 203rd Tactical Fighter Wing Storm ved Cairo-West.

AFM 2/18 : Yderligere 3 ensædede Dassault Rafale EM kampfly [EM06, EM07 og EM08] er blevet leveret til det egyptiske luftvåben. Flyene ankom til Gebel El Basur AB 28/11/2017 efter leveringsflyvning fra Bordeaux-Mérignac. Var de sidste ensædede eksemplarer på bestilling, hvorefter der kun mangler tosædede Rafale DM versioner. De første 3 DM fly [DM01, DM02 og DM03] var blevet leveret 20/7/2015, efterfulgt af 3 mere [DM04, DM05 og DM06] 28/1/2016. De første EM versioner [EM01, EM02 og EM03] ankom 4/4/2017, suppleret med 2 mere [EM04 og EM05] 26/7/2017. Efter den seneste levering råder Egypten nu over 14 Rafale fly, inkl. 6 DM og 8 EM. Kontrakten omfatter i alt 24 fly, inkl. 16 tosædede DM og 8 ensædede EM, hvoraf 10 DM [DM07>DM16] endnu ikke er leveret. Typen opereres af 34 Squadron Wild Wolves under 203rd Tactical Fighter Wing Storm. Den første operationelle mission fandt sted om natten mellem 26 og 27/5/2017 under angreb Islamisk Stat i Libyen.

AFM 12/18 : Det egyptiske luftvåben har modtaget yderligere 3 Rafale kampfly. Omfatter tosædede DM-modeller [9257 (DM07), 9258 (DM08) og 9260 (DM10)], som havde forladt Bordeaux-Mérignac, Frankrig 25/9/2018 for deres leveringsflyvning. Dermed er i alt 17 Rafale fly i tjeneste (9 DM og 8 EM). Kun 7 DM-modeller fra den samlede kontrakt for 24 fly mangler at blive leveret. Disse forventes at komme i tjeneste frem til 2020. Samtlige 8 ensædede Rafale EM fly er kommet i tjeneste, hvoraf de sidste 3 stk. blev leveret 28/11/2017.

AFM 2/19 : Manglen på smarte våbensystemer første til Egyptens erhvervelse af 24 Dassault Rafale kampfly feb. 2015, inkl. 16 tosædede Rafale DM og 8 ensædede EM modeller. Samtlige ensædede og 12 tosædede eksemplarer var blevet leveret frem til ultimo okt. 2018 til 203rd Tactical Fighter Brigade's 34 Squadron Wild Wolves ved Gebel El Basur Air Base, lokaliseret mellem Alexandria og Cairo. Våbenpakke omfatter bl.a. SCALP krydsermissiler. Aftale for yderligere 12 Rafale fly blev indgået nov. 2017, men er endnu ikke blevet underskrevet.

SCW 4/5/21 : Det egyptiske forsvarsministerium bekræftede 3/5/2021, at der er blevet indgået en kontrakt med Frankrig for levering af yderligere 30 Dassault Rafale kampfly. Vil bestå af en kombination af en- og tosædede versioner. Det egyptiske luftvåbens eksisterende Rafale EM og Rafale DM kampfly opereres af 203rd Tactical Fighter Wing (203 TFW) ved Gebel el Basur Air Base. Enheden består af to eskadriller, 34th TFS Wild Wolves og 36th TFS Lions. Egypten havde indgået en aftale for levering af 24 Rafale fly feb. 2015, inkl. 8 ensædede EM- go 16 tosædede DM-modeller. Et Rafale EM fly gik tabt april 2019.

AFM 7/21 : Det egyptiske luftvåben (EAF) har bestilt yderligere 30 Dassault Rafale kampfly som supplement til de 24 stk. tidligere erhvervet. Dassault bekræftede ordren 4/5/2021. Når samtlige 54 fly er blevet leveret, vil EAF være den næststørste operatør af typen i verden, efter det franske luft- og rumvåben. Egypten havde indgået en kontrakt for 16 tosædede Rafale DM og 8 ensædede Rafale EM fly 16/2/2015, hvoraf det sidste eksemplar blev leveret juli 2019. Selvom varianterne i den nye ordre ikke er blevet specificeret officielt, menes aftalen at omfatte 18 ensædede Rafale EM og 12 tosædede Rafale DM modeller.

AFM 1/22 : Dassault Aviation annoncerede 15/11/2021, at en kontrakt for yderligere 30 Rafale kampfly til det egyptiske luftvåben nu er trådt i kraft. Aftalen var oprindeligt blevet annonceret 4/5/2021. Sammen med den oprindelige kontrakt for 24 fly, som var blevet indgået i 2015, bringer dette de samlede egyptiske ordrer til 54 stk. Den oprindelige bestilling omfattede 16 tosædede Rafale DM og 8 ensædede Rafale EM varianter. Sammensætningen af de yderligere 30 fly er endnu ikke blevet bekræftet, men forventes at ville omfatte 18 ensædede og 12 tosædede fly.