Liberia/Cessna 402

EWAP/86 : Hærens Executive Air Wing opererer et Cessna 402B fly med civile mærker.